Ημερίδα Ενημέρωσης της Δ.Α.ΣΤΑ. με τίτλο «Δράσεις Συνεργασίας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με Φορείς Απασχόλησης»

Ο Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου και Επιστημονικός Υπεύθυνος της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)» του Ι.Π., Αναπλ. Καθ. Σταύρος Κάτσιος σας προσκαλεί στην Ημερίδα Ενημέρωσης της Δ.Α.ΣΤΑ. με τίτλο «Δράσεις Συνεργασίας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με Φορείς Απασχόλησης».

Δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών εδώ

Η Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π. αποτελεί μια ενέργεια συνένωσης, μετεξέλιξης και εξορθολογισμού των δομών του Πανεπιστημίου μας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών και στη σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Η Δ.Α.ΣΤΑ. εποπτεύει και υποστηρίζει 3 Πράξεις: Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και Πρακτική Άσκηση του Ι.Π., οι οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική διασύνδεση και στην αμοιβαία συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας, υπό διαφορετικό πρίσμα υλοποίησης η κάθε μία.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012, 10.00-13.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα.