Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στον Τομέα της Εκπαίδευσης, που υλοποιεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του ROEHAMPTON της Μεγάλης Βρετανίας (7/6/2013)

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του ROEHAMPTON της Μεγάλης Βρετανίας, υλοποιεί για το έτος 2013-14 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (διετές, part time, αυτοχρηματοδοτούμενο) στον Τομέα της Εκπαίδευσης (Επιστήμες της Αγωγής) (Φ.Ε.Κ. 1361/τ. Β’/1-8-07, Φ.Ε.Κ. 2051/τ. Β΄/24.9.2009). Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος, απονέμεται το δίπλωμα MA in Education (Education Sciences).

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια-ΑΣΠΑΙΤΕ-ΤΕΙ), οι οποίοι δυνητικά μπορούν να διδάξουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Αιτήσεις για την συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται από Πέμπτη 6 Ιουνίου έως και Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013.

Οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.maineducation.gr) και στα τηλέφωνα 210 28 96 706 και fax 210 28 21 094. (Δευτέρα-Πέμπτη, ώρες: 10.00 – 13.00).