«ΑΝΟΙΧΤΟ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»

18-02-2014, 13:25:25Αναρτήθηκε από τον χρήστη administrator

 

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 – 19:00, στην Αίθουσα 2 του Τμήματος Πληροφορικής  (Κτίριο «ΑΡΕΤΑΙΟΣ» Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα), θα πραγματοποιηθεί «ανοιχτό» σεμινάριο με τίτλο «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Σχολική Δημόσια Διοίκηση» από την κα Γεωργία Προκοπιάδου, Επιστημονική Συνεργάτης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Κ.Ε. του Ι.Π.
Επίκουρη Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη
Πλατεία Τσιριγώτη 7,49100 Κέρκυρα,
Τηλ.: 26610 87714, Fax: 26610 87766
Email: pateli@ionio.gr

Διοικητική Υποστήριξη Μ.Κ.Ε. του Ι.Π.
Μαρίνα Κουρή
Τηλ.: 26610 87904, Fax: 26610 87766
Email: marina@ionio.gr