«ΑΝΟΙΧΤΟ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

21-02-2014, 09:15:30Αναρτήθηκε από τον χρήστη administrator

 

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00 - 19:00, στην Αίθουσα 1 του Τμήματος Πληροφορικής (κτίριο «Αρεταίος», Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα), θα πραγματοποιηθεί «ανοιχτό» σεμινάριο με τίτλο «Η επιχειρηματικότητα ως επιλογή απασχόλησης στην περίοδο της κρίσης» από την κα Βάϊα Φιλιπποπούλου,  Δικηγόρο.

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Κ.Ε. του Ι.Π.
Επίκουρη Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη
Πλατεία Τσιριγώτη 7,49100 Κέρκυρα,
Τηλ.: 26610 87714, Fax: 26610 87766
E – mail: pateli@ionio.gr

Διοικητική Υποστήριξη Μ.Κ.Ε. του Ι.Π.
Μαρίνα Κουρή
Τηλ.: 26610 87904, Fax: 26610 87766
Email: marina@ionio.gr