«ΑΝΟΙΧΤΟ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

21-02-2014, 09:14:13Αναρτήθηκε από τον χρήστη administrator

 

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο 2 του Ιονίου Πανεπιστημίου  (Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα), θα πραγματοποιηθεί «ανοιχτό» σεμινάριο με τίτλο «Ανάδειξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Μέσω της Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου» από τον Επίκουρο Καθηγητή Θεόδωρο Ανδρόνικο, Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής του Ι.Π..

Το σεμινάριο διοργανώνεται από την «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.             

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Κ.Ε. του Ι.Π.
Επίκουρη Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη
Πλατεία Τσιριγώτη 7,49100 Κέρκυρα,
Τηλ.: 26610 87714, Fax: 26610 87766
E – mail: pateli@ionio.gr

Διοικητική Υποστήριξη Μ.Κ.Ε. του Ι.Π.
Μαρίνα Κουρή
Τηλ.: 26610 87904, Fax: 26610 87766
Email: marina@ionio.gr