Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων 2013

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων 2013

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος έρευνας που πραγματοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό να καταγράψει το βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετάβασής τους σε αυτήν μετά το πέρας των ακαδημαϊκών σπουδών τους.

Η αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων σας παραγματοποιείται με σεβασμό στις αρχές της ιδιωτικότητας και του απορρήτου σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Γραφείου.

Παρακαλούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα απατώντας στις παρακάτω ερωτήσεις. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτιμούμε ότι θα χρειαστείτε περίπου 5'-10'.

Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο ενημέρωσης μητρώου αποφοίτων καλό θα ήταν να το κάνετε πριν συμμετάσχετε στην έρευνα ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αργότερα.

Έναρξη ερωτηματολογίου.

Προορισμοί