Επαγγελματικά Δικαιώματα

Παρακάτω παρουσιάζονται Μελέτες Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων των Τμημάτων Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι μελέτες αυτές αποτελούν δράση του Γραφείου Διασύνδεσης αναφορικά με την καταγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την απορρόφηση των αποφοίτων των έξι (6) Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος των μελετών είναι η καταγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των ειδικοτήτων, στις οποίες μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά οι απόφοιτοι των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, η ενημέρωση των αποφοίτων γύρω από λιγότερο γνωστές ή νέες ειδικότητες του κλάδους τους, καθώς και η παρουσίαση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

Προορισμοί