Χρήσιμα Κείμενα Συμβουλευτικής

Η θεματολογία των Χρήσιμων Κειμένων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προκύπτει από τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που εκφράζουν στην υπεύθυνη υπηρεσία φοιτητές, απόφοιτοι και λοιποί δικαιούχοι των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης, όπως εργαζόμενοι σε διάφορα τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα Χρήσιμα Κείμενα που διαμορφώνονται σχετίζονται κατά κύριο λόγο με θέματα σταδιοδρομίας, εκπαιδευτικής ανάπτυξης, καθώς και ζητήματα αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης. Οι δικές σας ιδέες και ανάγκες για ειδικότερα θέματα που θα θέλατε να αναπτυχθούν στα Χρήσιμα Κείμενα είναι ιδιαίτερα σημαντικές και ευπρόσδεκτες και γι’ αυτό παρακαλείσθε να αποστέλλετε τις προτάσεις σας και μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας του Γραφείου μας.

Τα Χρήσιμα Κείμενα Συμβουλευτικής επιμελείται και δημοσιεύει η κα Ελεάννα Καλούδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης.

Προορισμοί