Κείμενο συμβουλευτικής: Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας
[Δείτε όλα τα κείμενα]

Η πολυσυζητημένη έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και η σχέση της με τη συναισθηματική ικανότητα

Διαρκώς ακούγεται η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και η αξία της για τη ζωή του ατόμου τόσο την προσωπική όσο και την εργασιακή.

Με έναν γενικό τρόπο, εάν προσπαθήσουμε να ορίσουμε την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, θα βοηθούσε να αξιοποιήσουμε την πολύ στοχευμένη περιγραφή του Daniel Goleman, ψυχολόγου και δημοσιογράφου, σύμφωνα με τον οποίο συναισθηματική νοημοσύνη ονομάζεται η ικανότητα του ανθρώπου για αυτοεπίγνωση, αυτοκυριαρχία και αυτοέλεγχο, η ευσυνειδησία του και η δυνατότητα να μπαίνει στη θέση των άλλων, να τους κατανοεί, να τους ακούει προσεχτικά, να μπορεί να ασκεί επιρροή, να επικοινωνεί ουσιαστικά και να συνεργάζεται.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΙΝΑΙ:

 • ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ

 • ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

 • ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

 • ΤΟ ΝΑ “ΜΠΑΙΝΕΙ” ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ

 • ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

 • ΤΟ ΝΑ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

 • ΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ

 • ΤΟ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

 • ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ

Η συναισθηματική νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Daniel Goleman είναι συνυφασμένη με την επιτυχία του ανθρώπου στη ζωή.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ = ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Αντί, όπως θα περίμενε κανείς, να αποδίδει μεγάλη αξία στις γνωστικές ικανότητες που έχουν αποκτηθεί από το άτομο μέσω σπουδών και εκπαίδευσης σε ό, τι αφορά την ευτυχία και την πρόοδο που θα σημειώσει στη ζωή του, ο Goleman εστιάζει και τονίζει την αξία της συναισθηματικής νοημοσύνης σε αυτήν.

Αποδίδει μεγάλη αξία στην συναισθηματική νοημοσύνη η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε συναισθηματική ικανότητα.

Η συναισθηματική ικανότητα είναι μια εκμαθημένη ικανότητα που βασίζεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και έχει ως αποτέλεσμα διακεκριμένη επίδοση στην εργασία.

Η συναισθηματική νοημοσύνη μας καθορίζει τις δυνατότητες που έχουμε ενώ η συναισθηματική ικανότητα μας δείχνει πόσες από αυτές τις δυνατότητες έχουμε μεταφράσει σε ικανότητες μέσα στην εργασία.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ = ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ = ΜΕΤΕΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε άτομο με συναισθηματική νοημοσύνη διαθέτει και συναισθηματική ικανότητα;

Όχι απαραίτητα! Μπορεί να διαθέτουμε έναν ικανοποιητικό βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης τον οποίο όμως δε μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη ζωή μας, προσωπική ή επαγγελματική καθώς οι δυνατότητες με τις οποίες μας οπλίζει η συναισθηματική νοημοσύνη, δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε εργασιακές ικανότητες.

Για παράδειγμα μπορεί κανείς να διαθέτει ενσυναίσθηση (δυνατότητα την οποία διαθέτει κανείς χάρη στη συναισθηματική του νοημοσύνη), όμως να μην μπορεί να την αξιοποιήσει για την καλή εξυπηρέτηση των πελατών του (συναισθηματική ικανότητα), διότι απλούστατα είτε δεν έχει καλλιεργήσει την ικανότητα αυτή είτε δεν έχει μάθει τις δεξιότητες που βασίζονται στην ενσυναίσθηση.

Ευτυχώς όμως η αξιοποίηση μιας δυνατότητας ώστε να καταστεί ικανότητα είναι μια διαδικασία εφικτή!

Διαθέτουμε όλοι την ίδια συναισθηματική νοημοσύνη και τις ίδιες συναισθηματικές ικανότητες;

Όχι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με έναν άλλο και κατά συνέπεια κανενός η συναισθηματική νοημοσύνη και ικανότητα δεν ταυτίζεται με κάποιου άλλου. Κανείς από μας δεν είναι τέλειος σε όλα. Αναπόφευκτα έχουμε ένα προφίλ ισχυρών και αδύνατων σημείων και αυτά μας καθιστούν μοναδικούς, με μοναδικά ταλέντα και μοναδικές αδυναμίες χαρακτήρα που έχουν αντίκτυπο τόσο στην προσωπική όσο στην επαγγελματική μας ζωή.

Ποιά είναι τα συστατικά για διακεκριμένη επίδοση στον εργασιακό χώρο;

Οι συναισθηματικές ικανότητες είναι συγκροτημένες σε ομάδες και η καθεμιά από αυτές στηρίζεται σε μια κοινή βασική διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η συναισθηματική νοημοσύνη διακρίνεται σε πέντε διαστάσεις οι οποίες συνολικά περιλαμβάνουν εικοσιπέντε συναισθηματικές ικανότητες.Τα συστατικά για τη διακεκριμένη επίδοση απαιτούν να είμαστε δυνατοί μόνο σε μερικές από αυτές τις ικανότητες, κατά κανόνα περίπου σε έξι, ενώ τα ισχυρά μας σημεία πρέπει να είναι μοιρασμένα και στις πέντε διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι υπάρχουν πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην υπεροχή!

Το μοντέλο των συναισθηματικών ικανοτήτων (σύμφωνα με τον Daniel Goleman)

Προσωπική ικανότητα

Οι ικανότητες αυτές καθορίζουν πόσο καλά χειριζόμαστε τον εαυτό μας

Αυτοεπίγνωση

Το να γνωρίζει κανείς την εσωτερική του κατάσταση, τις προτιμήσεις, τα προσωπικά του αποθέματα και να έχει επαφή με τη διαίσθησή του.

 • Επίγνωση των συναισθημάτων: το να αναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του, τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους.

 • Ακριβής αυτοαξιολόγηση: το να γνωρίζει κανείς τα ισχυρά σημεία και τα όριά του.

 • Αυτοπεποίθηση: η σιγουριά κάποιου για την αξία και τις ικανότητές του.

Αυτορρύθμιση

Το να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται την εσωτερική του κατάσταση, τις παρορμήσεις του και τα προσωπικά του αποθέματα.

 • Αυτοέλεγχος: ο χειρισμός διασπαστικών συναισθηματών και παρορμήσεων

 • Αξιοπιστία:διατήρηση τιμιότητας και εντιμότητας

 • Ευσυνειδησία: το να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για την προσωπική του επίδοση.

 • Προσαρμοστικότητα: ευελιξία στον χειρισμό αλλαγών

 • Καινοτομία: το να αισθάνεται κανείς άνετα και να είναι ανοιχτός σε πρωτοποριακές ιδέες, προσεγγίσεις και νέες πληροφορίες

Κίνητρα συμπεριφοράς

Συναισθηματικές τάσεις που οδηγούν προς την επίτευξη στόχων ή τη διευκολύνουν

 • Τάση προς επίτευξη: προσπάθεια για βελτίωση ή ανταπόκριση σε κάποια δεδομένα τελειότητας

 • Δέσμευση: ευθυγράμμιση με τους στόχους της ομάδας ή του οργανισμού

 • Πρωτοβουλία: ετοιμότητα για δράση μόλις εμφανιστεί η ευκαιρία

 • Αισιοδοξία: επιμονή στην επιδίωξη στόχων παρά τα εμπόδια και τις αναποδιές

Κοινωνική Ικανότητα

Αυτές οι ικανότητες καθορίζουν πόσο καλά χειριζόμαστε τις σχέσεις

Ενσυναίσθηση

Επίγνωση των συναισθημάτων, των αναγκών και των ανησυχιών των άλλων

 • Κατανόηση των άλλων: κατανόηση των συναισθημάτων και της άποψης των άλλων και ενεργό ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους

 • Προσανατολισμός στην παροχή υπηρεσιών: πρόβλεψη, αναγνώριση των αναγκών των πελατών και ικανοποίησή τους

 • Ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων: αίσθηση του τι έχουν οι άλλοι ανάγκη για να αναπτυχθούν και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους

 • Σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας: δημιουργία και καλλιέργεια ευκαιριών σε διαφορετικά είδη ανθρώπων

 • Πολιτική αντίληψη: αναγνώριση των συναισθηματικών τάσεων μιας ομάδας και ενδυνάμωση των σχέσεων

Κοινωνικές δεξιότητες

Ικανότητα να προκαλεί κανείς στους άλλους τις αντιδράσεις που θέλει.

 • Επιρροή: άσκηση αποτελεσματικών μεθόδων πειθούς

 • Επικοινωνία: έκφραση σαφών και πειστικών μηνυμάτων

 • Ηγεσία: έμπνευση και καθοδήγηση ομάδων και ανθρώπων

 • Καταλυτική δράση όσον αφορά την αλλαγή: καθιέρωση αλλαγών ή χειρισμός των αλλαγών

 • Χειρισμός διαφωνιών: διαπραγμάτευση και επίλυση διαφωνιών

 • Καλλιέργεια δεσμών: καλλιέργεια λειτουργικών σχέσεων που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων

 • Σύμπραξη και συνεργασία: συνεργασία με άλλους προς επίτευξη κοινών στόχων

 • Ομαδικές ικανότητες: δημιουργία συνοχής στην ομάδα προς επίτευξη συλλογικών στόχων

Προορισμοί