Τηλε-συμβουλευτική

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας αξιοποιεί την Τηλε-συμβουλευτική με σκοπό την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση δικαιούχων που αδυνατούν να εισέλθουν σε ατομική συμβουλευτική συνάντηση.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αποστείλουν αίτημα-ερώτημα Τηλε-συμβουλευτικής μέσα από την σελίδα επικοινωνίας του Γραφείου Διασύνδεσης.

Δεκτά γίνονται τα αιτήματα που ανήκουν στις κατηγορίες που διαπραγματεύεται και η ατομική συμβουλευτική.

Χωρίς να αποκαλύπτονται τα προσωπικά στοιχεία του αποστολέα, μέρος του αιτήματος και της απάντησης ενδέχεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης προκειμένου να ωφεληθούν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που ταυτίζονται με το δικό του ερώτημα και τις δηλωμένες ανάγκες.

Μπορείτε να δείτε αιτήματα που έχει διαπραγματευτεί η Τηλε-Συμβουλευτική.

Προορισμοί