>Κατηγορίες ερωτημάτων-αιτημάτων υπηρεσίας συμβουλευτικής

Οι κατηγορίες των ερωτημάτων-αιτημάτων που επεξεργάζεται η υπηρεσία είναι οι:

  1. Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική (για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του).
  2. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (για την υποβοήθηση στη λήψη απόφασης σε σχέση με τις σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αποφάσεις σε σχέση με την εργασία και γενικότερα τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής του συμβουλευόμενου).
  3. Ειδική Συμβουλευτική (για την στήριξη των δικαιούχων που αντιμετωπίζουν Ειδικές Δυσκολίες με τρόπο που θα διευκολύνει την εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία).
  4. Συμβουλευτική Πρόληψης Ψυχολογικών Δυσκολιών( για την διαχείριση γενικότερων προβλημάτων με στόχο την αποτροπή εξέλιξής τους σε ψυχολογικές δυσκολίες που θα επηρεάσουν αρνητικά την προσωπική ανάπτυξη του συμβουλευόμενου).

Δείτε μερικά αιτήματα που έχει διαπραγματευτεί η υπηρεσία συμβουλευτικής.

Προορισμοί