Ατομικές Συναντήσεις

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ατομική συμβουλευτική συνάντηση για την διαχείριση ζητημάτων που τους απασχολούν, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διασύνδεσης προκειμένου να συνεννοούνται με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας.

Η ατομική συμβουλευτική συνάντηση διαρκεί περίπου 40 λεπτά, επικεντρώνεται στις προσωπικές ανάγκες του συμβουλευόμενου και του εξασφαλίζει εμπιστευτικότητα.

Ο αριθμός των συναντήσεων αποφασίζεται από κοινού με την σύμβουλο σταδιοδρομίας, ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Οι κατηγορίες των ερωτημάτων-αιτημάτων που επεξεργάζεται η υπηρεσία είναι οι:

  1. Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική (για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την προσαρμογή στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του).
  2. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας (για την υποβοήθηση στη λήψη απόφασης σε σχέση με τις σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αποφάσεις σε σχέση με την εργασία και γενικότερα τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής του συμβουλευόμενου).
  3. Ειδική Συμβουλευτική (για την στήριξη των δικαιούχων που αντιμετωπίζουν Ειδικές Δυσκολίες με τρόπο που θα διευκολύνει την εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία).
  4. Συμβουλευτική Πρόληψης Ψυχολογικών Δυσκολιών (για την διαχείριση γενικότερων προβλημάτων με στόχο την αποτροπή εξέλιξής τους σε ψυχολογικές δυσκολίες που θα επηρεάσουν αρνητικά την προσωπική ανάπτυξη του συμβουλευόμενου).

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας προκειμένου να καλύψει ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν και δεν εμπίπτουν στον χώρο της συμβουλευτικής, έχει φροντίσει για τη δικτύωση και συνεργασία της με εξειδικευμένους φορείς.

Προορισμοί