Εκδηλώσεις/ εργαστήρια Συμβουλευτικής

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας οργανώνει ετήσιους κύκλους βιωματικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης και την εκπαίδευση τους σε δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Τα βιωματικά εργαστήρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούν συνήθως ολιγομελείς ομάδες εργασίας και επεξεργασίας θεμάτων όπου ειδικοί ομιλητές εστιάζουν στην διαδραστική παρουσίασή τους αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των μελών των ομάδων.

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στους συμμετέχοντες στα Εργαστήρια αλλά και σε νέες αιτήσεις Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας κατόπιν υποβολής αιτήματος στη σελίδα επικοινωνίας.

Τελικό επιμορφωτικό σεμινάριο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε και πραγματοποίησε τελικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "ΤΙ ΕΓΙΝΑ ... ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑ" την Τετάρτη 23 Οκτώβρη 2013, στην αίθουσα 4 του Τμήματος Ιστορίας.

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων γύρω από ζητήματα και έννοιες όπως η επαγγελματική ανάπτυξη, η επαγγελματική επιτυχία και η λήψη συνετής επαγγελματικής απόφασης. Αποτέλεσε δε τελική δράση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής, δεδομένης της ολοκλήρωσης της δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης.

Την εισήγηση πραγματοποίησε η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου.

Γ Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2011-2012)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον Γ’ κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τίτλους «Ανταλλαγή εμπειριών για την κατάκτηση επαγγελματικής ταυτότητας».

Στόχος των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων, αποφοίτων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλων Ιδρυμάτων, προκειμένου να συζητήσουν τα βήματα που ακολούθησαν ή προγραμματίζουν να ακολουθήσουν προκειμένου να καταλήξουν σε μια επιθυμητή θέση εργασίας.

Οι εισηγητές κλήθηκαν να μοιραστούν και να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες την θετική ή αρνητική τους εμπειρία σε ότι αφορά τις προσπάθειες που πραγματοποίησαν προκειμένου να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ενημερώνονταν για θέσεις εργασίας, τον τρόπο που προσέγγιζαν τα επαγγελματικά περιβάλλοντα , προωθούσαν τα προσόντα τους, καθώς και τις επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες να κατακτήσουν την επαγγελματική ζωή που είχαν οραματιστεί.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας στις 30 και 31 Μαΐου του 2013. Οι Εισηγητές που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν φέροντας την πολύτιμη εμπειρία τους ήταν οι:

 • Κυρία Κουκουράκη Κυριακή, Διδάσκουσα στο Τμήμα Μετάφρασης του Ι.Π.
 • Κύριος Κορακιανίτης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός.
 • Κύριος Μάμαλος Νίκος, Περιβαλλοντολόγος, απασχολούμενος στην Επιτροπή Ερευνών του Ι.Π.
 • Κύριος Μέριανος Νίκος, Προγραμματιστής

Β Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2011-2012)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον β’ κύκλο βιωματικών εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με γενικούς τίτλους των δύο επιμέρους ενοτήτων που παρουσιάστηκαν: «Οι προκλήσεις της Εξεταστικής διαδικασίας και η ανταπόκριση σε αυτήν» και «Η Διεκδικητικότητα ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εφόδιο. Τρόποι αποδοτικής έκφρασής της».

Σκοπός του β΄κύκλου βιωματικών εργαστηρίων ήταν η “εκπαίδευση” των συμμετεχόντων στη διαχείριση του άγχους που συνοδεύει την εξεταστική διαδικασία αλλά και η ολοκληρωμένη παρουσίαση της έννοιας της Διεκδικητικότητας και των μορφών που μπορούν να αποβούν θετικοί για την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία ενός ατόμου.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στοην αίθουσα 1.01 του κτιρίου Ιπποκράτης του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ι. Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 13, 17, 20 και 24 Φεβρουαρίου 2012 όπου και πραγματοποιήθηκαν δύο 2ωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας. Τελικοί αποδέκτες ήταν φοιτητές, απόφοιτοι και εργαζόμενοι υπηρεσιών όλων των τμημάτων του Ι. Π.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στις δύο (2) επιμέρους ενότητες ήταν:

 • Οι προκλήσεις της Εξεταστικής διαδικασίας και η ανταπόκριση σε αυτήν (13 και 17 Φεβρουαρίου 2012). Εισήγηση[pdf]
 • Η Διεκδικητικότητα ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εφόδιο. Τρόποι αποδοτικής έκφρασής της (20 και 24 Φεβρουαρίου 2012). Εισήγηση[pdf]

Β Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2011-2012)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον β’ κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με γενικούς τίτλους των δύο επιμέρους ενοτήτων που παρουσιάστηκαν: «Λειτουργία της Μνήμης. Τεχνικές Μάθησης και Συγκέντρωσης»και «Τρόποι Αποδοτικής Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού και του Επαγγελματικού χρόνου».

Σκοπός του β΄κύκλου εκτός από την ενδυνάμωση της σχέσης της υπηρεσίας με όσους δικαιούχους παρακολουθούν τις δράσεις της ήταν ο προβληματισμός των συμμετεχόντων στα ζητήματα της μνήμης και της ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της έννοιας του χρόνου.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στο κτίριο Αρεταίος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ι. Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 7, 11, 14 και 18 Νοεμβρίου 2011 όπου και πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 2ωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας. Τελικοί αποδέκτες ήταν φοιτητές, απόφοιτοι και εργαζόμενοι υπηρεσιών όλων των τμημάτων του Ι. Π.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στις δύο (2) επιμέρους ενότητες ήταν:

 • Λειτουργία της Μνήμης (7 Νοεμβρίου 2011). Εισήγηση [pdf]
 • Τεχνικές Μάθησης και Συγκέντρωσης ((11 Νοεμβρίου 2011). Εισήγηση [pdf]
 • Τρόποι Αποδοτικής Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού και του Επαγγελματικού χρόνου (14 και 18 Νοεμβρίου 2011). Εισήγηση [pdf]

Α’ Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2010-2011)

Poster εργαστηρίων

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης προέβει σε ενέργειες οργάνωσης, προβολής, πραγματοποίησης και συντονισμού του Α’ Κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 με γενικό τίτλο «Βασικά θέματα για τη μετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» με σκοπό να εκπαιδεύσει τους δικαιούχους φοιτητές σε ζητήματα που αφορούν άμεσα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και στη μετάβασή τους στην παραγωγική κοινότητα που θα επιλέξουν/ κληθούν να δραστηριοποιηθούν με το πέρας των σπουδών τους.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στο κτήριο Αρεταίος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ι.Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 9, 16 και 23 Μαΐου 2011 όπου και πραγματοποιήθηκαν 2ωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας μεταξύ συμμετεχόντων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών. Τελικοί αποδέκτες ήταν φοιτητές διοικητικό προσωπικό όλων των τμημάτων του Ι.Π.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που πραγματεύτηκαν στις τρεις (3) επιμέρους ενότητες ήταν:

 • Οργάνωση φακέλου υποψηφιότητας- Βιογραφικό Σημείωμα (9 Μαΐου 2011). Γεώργιος Μηλιώτης, Στέλεχος Γραφείου Διασύνδεσης, ΠΔ407/80 Ι.Π. Εισήγηση [pdf]
 • Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής (16 Μαΐου 2011). Ελεάννα Καλούδη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γ.Δ. Εισήγηση [pdf]
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας (16 Μαΐου 2011). Κωνσταντίνος Δουκάκης Δρ Κοινωνικής Πολιτικής Εισήγηση [pdf]
 • Το επαγγελματικό προφίλ. Πως η αυτοεικόνα επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη (16 Μαΐου 2011). Ελεάννα Καλούδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Γ.Δ. Εισήγηση [pdf]

Α’ Κύκλος Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης (2010-2011)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε και συντόνισε τον Α’ Ετήσιο Κύκλο Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (2010-2011) με θέμα «Άγχος και κατάθλιψη στην εκπαίδευση και την εργασία» με σκοπό να συμβάλλει στην πολύπλευρη υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ι.Π. των φοιτητών και του προσωπικού όλων των τμημάτων του Ι.Π.

Τα εργαστήρια φιλοξενήθηκαν στο κτήριο Αρεταίος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ι.Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 14, 21 και 28 Μαρτίου 2011 όπου και πραγματοποιήθηκαν 2ωρες βιωματικού χαρακτήρα συναντήσεις εργασίας μεταξύ αιτούντων και ειδικών συμβούλων ψυχικής υγείας. Τελικοί αποδέκτες ήταν φοιτητές και μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού όλων των τμημάτων του Ι.Π.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που πραγματεύτηκαν στις τρεις (3) επιμέρους ενότητες ήταν:

 • Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εκδηλώνονται στην εκπαίδευση και στην εργασία (14 Μαρτίου 2011). Ελένη – Άννα Καλούδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Υπεύθυνη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής Γραφείου Διασύνδεσης Ι.Π. Εισήγηση [pdf] Περίληψη [pdf]
 • Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συνέπειες στο άτομο και στην επιχείρηση (21 Μαρτίου 2011). Βέρα Κιουρκτσή, Ψυχολόγος – Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Ψ.Ν.Κ.) Εισήγηση
 • Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους. Πρόληψη και θεραπεία της κατάθλιψης (28 Μαρτίου 2011). Κατερίνα Βλαχούτσου, Ψυχολόγος – Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Ψ.Ν.Κ.) Εισήγηση
Προορισμοί