Προσόντα, δεξιότητες

Προσόντα – Δεξιότητες

Οι εξελίξεις στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και κατάρτισης και η διεθνοποίηση της αγοράς εργασίας, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη υψηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης και έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο θα πιστοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες αλλά και δομές κατάρτισης στο άμεσο μέλλον.

Εκτός από την απόδειξη της ακαδημαϊκής εμπειρίας και επαγγελματικής δραστηριότητας, ως καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή προσωπικού, τείνει πλέον να καθιερωθεί ένα πλαίσιο πιστοποίησης εκπαιδευτικών, λειτουργικών, διαπροσωπικών, οργανωτικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψηφίου, που μεταφέρουν πληροφορίες για το προσωπικό, κοινωνικό επαγγελματικό του επίπεδο, θέτουν κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητάς του για την εκτέλεση μιας εργασίας και της ποιότητας του χαρακτήρα του αλλά, επιπλέον, θέτουν νέα πρότυπα ηθικής και ποιότητας στον τομέα της επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Τι εννοούμε με τον όρο επαγγελματικό προσόν; Τι εννοείται με το όρο ικανότητα και τι αναφέρονται ως βασικές και νέες δεξιότητες που αναπτύσσονται στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον; Τι ορίζεται ως πιστοποίηση προσόντων; Ποιος θέτει τα νέα πρότυπα πιστοποίησης στο επαγγελματικό περιβάλλον;

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου διερευνά και σας παρουσιάζει πληροφορίες και χρήσιμους συνδέσμους που θα σας βοηθήσουν να αποσαφηνίσετε σχετικές έννοιες για το πλαίσιο πιστοποίησης προσόντων, δεξιοτήτων και την αντιστοιχία τους με τους επαγγελματικούς σας στόχους ή/και τις προσωπικές σας ανάγκες.

Περιεχόμενα

Οι παραπάνω πληροφορίες είχαν σκοπό τη γνωριμία σου με τα Προσόντα. Στόχος ήταν να στα παρουσιάσουμε με έναν προσιτό τρόπο που θα διατηρεί το ενδιαφέρον και την προσοχή σου. Εάν συνειδητοποίησες τι είναι τα Προσόντα, εάν κατάλαβες σε ποιές βασικές κατηγορίες διακρίνονται, εάν αναλογίστηκες σχετικά με τα δικά σου Προσόντα, εάν μπόρεσες να θέσεις τους δικούς σου στόχους σχετικά με τα Προσόντα σου, τότε, ο στόχος επιτεύχθηκε!

Και πάνω απ' όλα εάν διέκρινες τη μοναδικότητα του εαυτού σου σε επίπεδο προτερημάτων αλλά και ελλείψεων, αντιμετωπίζοντάς τον με συμπάθεια και αποδοχή, ο στόχος συμπληρώθηκε με ένα ιδιαίτερα βασικό στοιχείο!

Καλή αξιοποίηση του δυναμικού σου!

Προορισμοί