Δικτύωση εργοδοτών - αποφοίτων

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμβάλλει στην δημιουργία ενός δικτύου εργοδοτών και αποφοίτων με στόχο την πλήρωση θέσεων εργασίας των εργοδοτών και την ταυτόχρονη προώθηση των φοιτητών και αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο και οι απόφοιτοι μπορούν να αποστείλλουν στο Γραφείο ένα βιογραφικό τους, επισημαίνοντας τους τομείς για τους οποίους ενδιαφέρονται, π.χ. Επικοινωνίες, Μουσική παραγωγή, Μουσική σύνθεση, ΜΜΕ, κλπ. Τα βιογραφικά να είναι μορφής RTF ή απλά αρχεία κειμένου (TXT) ώστε να μπορούν να είναι αναζητήσιμα, ενώ μπορούν να συνοδεύονται και από έκδοση σε PDF. Portfolios δεν γίνονται δεκτά, επομένως συστήνεται μέσα στο βιογραφικό σας να υπάρχει παραπομπή σε αυτά online ή αλλού.

Προορισμοί