Προσωπικό Γραφείου Διασύνδεσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Νικόλαος – Γρηγόριος Κανελλόπουλος

Καθηγητής

Τηλ. 2661087717, E-mail: kane@ionio.gr

Συμμετέχον μέλος ΔΕΠ

Ελένη Χαμαλίδη

Επ. Καθηγήτρια

Τηλ. 2661087718, E-mail: chamalidi@ionio.gr

Συμμετέχον μέλος ΔΕΠ

Ιωάννης Ζάννος

Αν. Καθηγητής

Τηλ. 2661087720, E-mail: iani@ionio.gr

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Ελένη – Άννα Καλούδη

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Τηλ. 2661087733, E-mail: ekaloudi@ionio.gr

Υπηρεσία Πληροφόρησης

Κατερίνα Τζάλη

Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος

Τηλ. 2661087735, E-mail: ktzali@ionio.gr

-

Γεωργία Αποστολοπούλου

Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος

Τηλ. 2661087861, E-mail: georgia@ionio.gr

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης & Συντήρησης Ιστοσελίδας

Γιώργος Μηλιώτης

Πληροφορικός

Τηλ. 2661087733, E-mail: corfiot@ionio.gr

Προορισμοί