Εκδηλώσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

Τελικό επιμορφωτικό σεμινάριο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε και πραγματοποίησε τελικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα "ΤΙ ΕΓΙΝΑ ... ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑ" την Τετάρτη 23 Οκτώβρη 2013, στην αίθουσα 4 του Τμήματος Ιστορίας.

Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων γύρω από ζητήματα και έννοιες όπως η επαγγελματική ανάπτυξη, η επαγγελματική επιτυχία και η λήψη συνετής επαγγελματικής απόφασης. Αποτέλεσε δε τελική δράση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής, δεδομένης της ολοκλήρωσης της δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εργαστήρια - Εκδηλώσεις στην στήλη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Έκθεση Ετήσιου Απολογισμού Δράσεων Γραφείου Διασύνδεσης ακ. έτους 2012-2013

Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνεται ο Απολογισμός των εργασιών και η δραστηριότητα του Γραφείου Διασύνδεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης και τις αναθεωρήσεις αυτού σύμφωνα με την από 14552/10-07-2013 Προέγκριση της ΕΥΔ της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου και την παράταση του Έργου από 31/05/2013 έως 31/10/2013. Αναφέρονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν συνολικά από τις Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης και στην συνέχεια παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποίησε το Γραφείο στο πλαίσιο της επιτυχούς διεκπεραίωσης των Πακέτων Εργασίας και όσων προέβλεπε στο ΤΔΕ/Υ.

Η Έκθεση Ετήσιου Απολογισμού αποτελεί Παραδοτέο με τίτλο «Π1.3.1. Εκθέσεις Ετήσιου Απολογισμού Δράσης» του Έργου Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Δείτε τον απολογισμό.

Γ Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2011-2012)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον Γ’ κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τίτλους «Ανταλλαγή εμπειριών για την κατάκτηση επαγγελματικής ταυτότητας».

Στόχος των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εισηγητών και συμμετεχόντων, αποφοίτων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλων Ιδρυμάτων, προκειμένου να συζητήσουν τα βήματα που ακολούθησαν ή προγραμματίζουν να ακολουθήσουν προκειμένου να καταλήξουν σε μια επιθυμητή θέση εργασίας.

Οι εισηγητές κλήθηκαν να μοιραστούν και να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες την θετική ή αρνητική τους εμπειρία σε ότι αφορά τις προσπάθειες που πραγματοποίησαν προκειμένου να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που ενημερώνονταν για θέσεις εργασίας, τον τρόπο που προσέγγιζαν τα επαγγελματικά περιβάλλοντα , προωθούσαν τα προσόντα τους, καθώς και τις επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες να κατακτήσουν την επαγγελματική ζωή που είχαν οραματιστεί.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας στις 30 και 31 Μαΐου του 2013. Οι Εισηγητές που προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν φέροντας την πολύτιμη εμπειρία τους ήταν οι:

 • Κυρία Κουκουράκη Κυριακή, Διδάσκουσα στο Τμήμα Μετάφρασης του Ι.Π.
 • Κύριος Κορακιανίτης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός.
 • Κύριος Μάμαλος Νίκος, Περιβαλλοντολόγος, απασχολούμενος στην Επιτροπή Ερευνών του Ι.Π.
 • Κύριος Μέριανος Νίκος, Προγραμματιστής

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Εργαστήρια - Εκδηλώσεις στην στήλη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

5ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης

Δημοσιεύθηκε το 5ο Ενημερωτικό Δελτίου του Γραφείου Διασύνδεσης τον Ιούλιο του 2013. Το Δελτίο, το οποίο σχεδιάζεται για ηλεκτρονική διάθεση και έχει εξαμηνιαία συχνότητα συγκεντρώνει πληροφορίες για τρέχουσες εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητες δημόσιου ενδιαφέροντος που αφορούν το σύνολο των δικαιούχων του Γραφείου Διασύνδεσης. Επιπλέον, παρουσιάζει στοιχεία για νέες εισαγωγές στην ιστοσελίδα του Γραφείου, το Πληροφοριακό Υλικό που περιέχεται στην Υπηρεσία και την δραστηριότητά της.

Δείτε το Δελτίο.

Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμημάτων Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Μάρτιο του 2013. Η μελέτη αυτή αποτέλεσε την έκτη και τελευταία από μια σειρά μελετών γύρω από τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, και αποτελεί δράση του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δείτε τη Μελέτη.

Μελέτες Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμημάτων Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιονίου Πανεπιστημίου

Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Ιανουάριο του 2013. Οι μελέτες αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης μελετών του Γραφείου αναφορικά με την καταγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την απορρόφηση των αποφοίτων των έξι (6) Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος των μελετών εκτός από την ενημέρωση των αποφοίτων γύρω από λιγότερο γνωστές ή νέες ειδικότητες του κλάδου τους, είναι να παρουσιαστεί η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την αναγνώριση των τίτλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου από κρατικούς ή/και ιδιωτικούς φορείς εργασίας και απασχόλησης.

Δείτε τις μελέτες.

Τροποποίηση Κώδικα Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης

Τον Απρίλιο του 2013 δημοσιεύθηκε η 1η αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις/ προσθήκες πραγματοποιήθηκαν βάση επιβεβλημένων αναγκών, παρατηρήσεων και εμπειριών κατά το διάστημα υλοποίησης της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στην ημερίδα Δ.Α.ΣΤΑ. 14 Μαρτίου 2013

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρευρέθηκε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργανώθηκε από κοινού των Πράξεων Δομήας Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ι.Π. την 14η.03.2013 στο Αμφιθέατρο του Τμ. Ιστορίας και ώρα έναρξης εργασιών 12.00.

Εκπρόσωποι των Πράξεων Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.), Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.), Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ.) και Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) ανέλυσαν τις μέχρι τώρα δράσεις των έργων προς όφελος των επωφελούμενων μελών τους. Κύριος εισηγητής του Γραφείου Διασύνδεσης ήταν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου κ. Κανελλόπουλος, ο οποίος στην εισήγησή του με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης: φίλος και σύμμαχος στην εκπαιδευτική ζωή και επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών του Ι.Π.» ανέλυσε σε ένα κοινό που απαρτίζονταν κυρίως από φοιτητές του Ιδρύματος τις αρχές της δίκαιης πρόσβασης και προστασίας της ιδιωτικότητας από τις υπηρεσίες του Γραφείου, τη διαφανή διοικητική λειτουργία του Γραφείου και την διαρκή προσπάθεια για έγκυρη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των μελών του.

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος της ημερίδας επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ Ι.Π.

Γ Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2012-2013)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον Γ’ κύκλο βιωματικών εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 με τίτλο: «Διαμορφώνοντας την Ομάδα μου. Βασικά ζητήματα μετάβασης στην αγορά εργασίας».

Σκοπός του γ΄ κύκλου βιωματικών εργαστηρίων ήταν να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να επιλέξουν από έναν προτεινόμενο θεματικό κατάλογο αλλά και να προτείνουν επιπλέον θέματα που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους προκειμένου να αναλυθούν στις συναντήσεις των Εργαστηρίων.

Παραδειγματικά, τους προτάθηκαν ζητήματα που αφορούσαν συνήθη ζητήματα που απασχολούν φοιτητές και αποφοίτους στην εποχή μας, θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, τρόπους με τους οποίους η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής του.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στον φυσικό χώρο του Γραφείου Διασύνδεσης στις 27 Φλεβάρη, 6, 13, 20 και 27 Μάρτη 2013.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις ήταν:

 • Προσόντα που με καθιστούν έτοιμο/έτοιμη προκειμένου να μεταβώ στην αγορά εργασίας.
 • Μετάβαση από φοιτητές σε πτυχιούχους. Προβλήματα και προκλήσεις.
 • Μετάβαση από φοιτητές στην αγορά εργασίας. Τα πρώτα μας βήματα.
 • Συναισθηματικές επιπτώσεις της μετάβασης από φοιτητές σε πτυχιούχους που αναζητούν εργασία.
 • Όρια στις διαπροσωπικές μου σχέσεις και αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας.

Νέοι τίτλοι βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης για την υποστήριξη των επιμορφωτικών και πληροφοριακών αναγκών των δικαιούχων του και την βασική κάλυψη βιβλιογραφικών αναγκών που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών του προχώρησε στην προμήθεια νέων τεκμηρίων στην Βιβλιοθήκη που διατηρεί στις φυσικές εγκαταστάσεις του τον Ιανουάριο του 2013. Η προμήθεια έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Γραφείο Διασύνδεσης.

Επιπλέον, την ίδια περίοδο, παρέλαβε σειρά Μελετών και Επιστημονικών Εκθέσεων υπό τη μορφή δωρεάς του Παρατηρητήριου Κοινωνικών, Οικονομικών Δημοσιονομικών/ Εξελίξεων, Φτώχειας και Ανισοτήτων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Αναζητήστε το υλικό στη σελίδα της Βιβλιοθήκης.

4ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης

Δημοσιεύθηκε το 4ο Ενημερωτικό Δελτίου του Γραφείου Διασύνδεσης τον Ιανουάριο του 2013. Το Δελτίο, το οποίο σχεδιάζεται για ηλεκτρονική διάθεση και έχει εξαμηνιαία συχνότητα συγκεντρώνει πληροφορίες για τρέχουσες εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητες δημόσιου ενδιαφέροντος που αφορούν το σύνολο των δικαιούχων του Γραφείου Διασύνδεσης. Επιπλέον, παρουσιάζει στοιχεία για νέες εισαγωγές στην ιστοσελίδα του Γραφείου, το Πληροφοριακό Υλικό που περιέχεται στην Υπηρεσία και την δραστηριότητά της.

Δείτε το Δελτίο.

Σχέδιο Δράσης Γραφείου Διασύνδεσης ακ. έτους 2012-2013

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης για το ακ. έτος 2012-2013. Στόχος του παρόντος Σχεδίου είναι ο προσδιορισμός του περιεχομένου και η περιγραφή της μεθοδολογίας κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος παροχής υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και ως τον Μάϊο του 2013, χρόνος λήξης υλοποίησης της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης. Η δημοσιοποίηση του αποσκοπεί στην γνωστοποίησης των δράσεων του προς ενημέρωση των επωφελούμενων μελών του. Επιπλέον λειτουργεί ως μέσο προγραμματισμού και αξιολόγησης της ροής εργασιών της εν λόγω Υπηρεσίας.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί Παραδοτέο της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) - «Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Μεταφορτώστε το αρχείο.

Έκθεση Ετήσιου Απολογισμού Δράσεων Γραφείου Διασύνδεσης ακ. έτους 2011-2012

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Ετήσιου Απολογισμού Δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης για το ακ. έτος 2011-2012. Η Έκθεση Απολογισμού αποτυπώνει λεπτομέρειες τις λειτουργικής, οικονομικής και διοικητικής ζωής της Πράξης για το διάστημα από 01.09.2011 έως 31.08.2012 με στόχο τη γνωστοποίηση των ωφελημάτων από την υλοποίησή της αλλά και την αξιολόγηση των στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων των μελών του Γραφείου, με στόχο την ωριμότερη ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η Έκθεση Ετήσιου Απολογισμού Παραδοτέο της Πράξης Γραφείο Διασύνδεσης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) - «Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Μεταφορτώστε το αρχείο.

Νέες εισαγωγές στη βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης

Εμπλουτίστηκε με νέο υλικό η Βιβλιοθήκη του Γραφείου με την Δωρεά σειράς Μελετών και Επιστημονικών Εκθέσεων του Παρατηρητήριου Κοινωνικών, Οικονομικών Δημοσιονομικών/ Εξελίξεων, Φτώχειας και Ανισοτήτων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ τον Ιούλιο του 2012.

Αναζητήστε το υλικό στη σελίδα της Βιβλιοθήκης, κατηγορία Μελέτες.

Μελέτες Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμημάτων Αρχειονομίας – Βιβλθιοθηκονομίας, Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

Ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων των Τμημάτων Αρχειονομίας – Βιβλθιοθηκονομίας, Μουσικών Σπουδών, Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2012. Οι μελέτες αυτές αποτελούν μέρος της προσπάθειας ανάπτυξης μελετών του Γραφείου αναφορικά με την καταγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την απορρόφηση των αποφοίτων των έξι (6) Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος των μελετών εκτός από την ενημέρωση των αποφοίτων γύρω από λιγότερο γνωστές ή νέες ειδικότητες του κλάδου τους, είναι να παρουσιαστεί η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την αναγνώριση των τίτλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων του Ιονίου Πανεπιστημίου από κρατικούς ή/και ιδιωτικούς φορείς εργασίας και απασχόλησης.

Δείτε τις Μελέτες

1ο Φεστιβάλ ΔΑΣΤΑ Ι.Π. «Σπουδάζω – Καινοτομώ – Επιχειρώ»

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Φεστιβάλ ΔΑΣΤΑ Ι.Π. «Σπουδάζω – Καινοτομώ – Επιχειρώ», στην Κέρκυρα, 9 – 13 Ιουλίου 2012 σε μια προσπάθεια συνεργασίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το φεστιβάλ παρακολούθησαν, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητές και απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου αλλά και άλλων ελληνικών πανεπιστημίων, ένα πλέγμα δράσεων που αναδεικνύουν τις διεξόδους και ευκαιρίες των φοιτητών/ μελλοντικών αποφοίτων για περαιτέρω σπουδές, καινοτόμα επιχειρηματικότητα, απασχόληση και σταδιοδρομία.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην θεματική διαμόρφωση και υλοποίηση της Ημερίδας με θέμα «Σπουδάζω μετά το Πτυχίο», 11 Ιουλίου 2012,. Η κα Ελεάννα Καλούδη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου, αλληλεπίδρασε με τους συμμετέχοντες για μια βιωματική προσέγγιση των εννοιών του Βιογραφικού Σημειώματος και της Συνέντευξη Επιλογής. Η εισήγηση με τίτλο «Βιογραφικό Σημείωμα και Συνέντευξη Επιλογής: Η προσέγγιση τους μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι» προετοίμασε την υλοποίηση της ενότητας «Μαθαίνω στην Πράξη» κατά την οποία οι συμμετέχοντες προετοίμασαν το βιογραφικό τους και έζησαν μια εικονική συνέντευξη επιλογής, όπου η Επιτροπή Συνεντεύξεων απαρτίστηκε από μέλη ΔΕΠ του Ι.Π.

Περισσότερες Πληροφορίες για το Φεστιβάλ αναζητείστε στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ Ι.Π.

Δείτε την ανακοινωση.

3ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης

Δημοσιεύθηκε το 3ο Ενημερωτικό Δελτίου του Γραφείου Διασύνδεσης τον Ιούλιο του 2012. Το Δελτίο, το οποίο σχεδιάζεται για ηλεκτρονική διάθεση και έχει εξαμηνιαία συχνότητα συγκεντρώνει πληροφορίες για τρέχουσες εκπαιδευτικές, ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητες δημόσιου ενδιαφέροντος που αφορούν το σύνολο των δικαιούχων του Γραφείου Διασύνδεσης. Επιπλέον, παρουσιάζει στοιχεία για νέες εισαγωγές στην ιστοσελίδα του Γραφείου, το Πληροφοριακό Υλικό που περιέχεται στην Υπηρεσία και την δραστηριότητά της.

Δείτε το Δελτίο.

Το Γραφείο Διασύνδεσης υποδέχεται το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας

Το Γραφείο Διασύνδεσης στις 06.04.2012 υποδέχτηκε το 2ο ΓΕΛ Φλώρινας το οποίο και στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα εξέφρασε την επιθυμία φιλοξενίας και ενημέρωσης για την εκπαιδευτική ζωή και δραστηριότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στους περίπου 44 μαθητές 1ης και 2ας Λυκείου και στους 4 συνοδούς καθηγητές τους παρουσιάστηκαν σε μία δίωρη παρουσίαση στο Αμφιθέατρο Ι του Τμ. Ιστορίας του Ι.Π. τα Τμήματα του Ι.Π. (στόχος, διάρκεια σπουδών, επαγγελματική αποκατάσταση, πρόγραμμα σπουδών, επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κ.λπ), οι παροχές (σίτηση, στέγαση, μέριμνα) και οι εγκαταστάσεις του Ι.Π. (βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, εργαστήρια, κ.λπ). Συνοδευτικά παρασχέθηκε στους μαθητές έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Β Κύκλος Βιωματικών Εργαστηρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2011-2012)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον β’ κύκλο βιωματικών εργαστηρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με γενικούς τίτλους των δύο επιμέρους ενοτήτων που παρουσιάστηκαν: «Οι προκλήσεις της Εξεταστικής διαδικασίας και η ανταπόκριση σε αυτήν» και «Η Διεκδικητικότητα ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό εφόδιο. Τρόποι αποδοτικής έκφρασής της».

Σκοπός του β΄κύκλου βιωματικών εργαστηρίων ήταν η “εκπαίδευση” των συμμετεχόντων στη διαχείριση του άγχους που συνοδεύει την εξεταστική διαδικασία αλλά και η ολοκληρωμένη παρουσίαση της έννοιας της Διεκδικητικότητας και των μορφών που μπορούν να αποβούν θετικοί για την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία ενός ατόμου.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στοην αίθουσα 1.01 του κτιρίου Ιπποκράτης του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του Ι. Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 13, 17, 20 και 24 Φεβρουαρίου 2012 όπου και πραγματοποιήθηκαν δύο 2ωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας. Τελικοί αποδέκτες ήταν φοιτητές, απόφοιτοι και εργαζόμενοι υπηρεσιών όλων των τμημάτων του Ι. Π.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα κείμενα των εισηγήσεων δείτε Εργαστήρια - Εκδηλώσεις στην στήλη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης στην Ημέρα Καριέρας της ΔΑΣΤΑ Ι.Π.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην «Ημέρα Καριέρας» που διοργάνωσε η «Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου (Δ.Α.ΣΤΑ. Ι.Π.) την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012 στο Αμφιθέατρο 1 του τμήματος Ιστορίας του Ι.Π.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων (δημόσιοι/ ιδωτικοί) από την αγορά εργασίας, και ενημέρωσαν τους παριστάμενους φοιτητές/ αποφοίτους του Ι.Π. για τις ευκαιρίες απασχόλησης τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, μετέφεραν τις εμπειρίες τους σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Ο επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης καθ. κ. Ν. Κανελλόπουλος κλείνοντας τις εργασίες της ημερίδας, συντόνισε συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας μεταξύ των παρευρισκομένων με θέμα «Ευκαιρίες Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας στην Οικονομική Κρίση»

Το Πρόγραμμα και οι Παρουσιάσεις της εκδήλωσης διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ Ι.Π.

.

Η Βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτουργεί Βιβλιοθήκη με έντυπο και ψηφιακό υλικό για θέματα σχετικά με την Εκπαίδευση και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται με υλικό από αγορές (στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους), ανταλλαγές, δωρεές και παραχώρηση υλικού από συνεργαζόμενες συναφείς υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς της Ελλάδας.

Η Βιβλιοθήκη του Γραφείου Διασύνδεσης δεν είναι δανειστική.

Για να δείτε το διαθέσιμο υλικό επισκεφτείτε την Βιβλιοθήκη.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στην ημερίδα «Δράσεις Συνεργασίας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με Φορείς Απασχόλησης»

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Δράσεις Συνεργασίας της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με Φορείς Απασχόλησης», που διοργανώθηκαν από την Δ.Α.ΣΤΑ. του Ιονίου Πανεπιστημίου την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 στο στην Ιόνιο Ακαδημία.. Την ημερίδα με ενημερωτικό χαρακτήρα σχετικά με την λειτουργία, τις δράσεις δικτύωσης, συνεργασίας και τις πληροφοριακές υποδομές της Δ.Α.ΣΤΑ. και των υπαγόμενων σε αυτήν Πράξεων πλαισίωσαν με τις εισηγήσεις τους οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των πράξεων ενώ παρακολουθήσαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων του τόπου.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας

2ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης

Δημοσιεύθηκε το 2ο Ενημερωτικό Δελτίου του Γραφείου Διασύνδεσης τον Δεκέμβριο του 2012. Το Δελτίο, το οποίο σχεδιάζεται για ηλεκτρονική διάθεση και έχει εξαμηνιαία συχνότητα περιλαμβάνει περαιωμένες το 2011 ή και προγραμματισμένες για το 2012 δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης, αλλά κυρίως ενημερώνει το σύνολο των δικαιούχων του για τρέχουσες εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες δημόσιου ενδιαφέροντος.

Δείτε το Δελτίο.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στην Συνάντηση Εργασίας με Ευρωπαίους για την Επιχειρηματικότητα στα ΑΕΙ

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «Προωθώντας την Επιχειρηματικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Καλές Πρακτικές από όλη την Ευρώπη με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» που πραγματοποιήθηκε στις 28.11.2011 στην Αθήνα, Crowne Plaza. Στην συνάντηση συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωποι επιτυχημένων ευρωπαϊκών έργων επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα αποτυπώσουν το χάρτη της υφιστάμενης κατάστασης επιχειρηματικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ευρώπης, αλλά και μέλη των Δράσεων Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης Ελληνικών ΑΕΙ σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της δικτύωσης των Δομών από όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας για κοινές δράσεις και για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου τους.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης στην ημερίδα «Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Προστασία των Εφευρέσεων»

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Προστασία των Εφευρέσεων», που διοργανώθηκαν από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στις 23 Νοεμβρίου 2011 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ιστορίας. Στις εργασίες της ημερίδας, που παρακολούθησαν φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου παρουσιάστηκαν θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων, κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τροποποίησης, δομής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης στα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε Εικονικούς Κόσμους: μία ολοκληρωμένη προσέγγιση

Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην διοργάνωση και διεξαγωγή των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων σε Εικονικούς Κόσμους: μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, που διοργανώθηκαν από το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου, στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2011 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ιστορίας υποστηρίζοντας τις δράσεις εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας της Δ.Α.ΣΤΑ και εν γένει του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, εργαζόμενοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό να εξετάσουν το πλαίσιο της ένταξης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την σχεδίαση και δημιουργία περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Β Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γραφείου Διασύνδεσης (2011-2012)

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε τον β’ κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 με γενικούς τίτλους των δύο επιμέρους ενοτήτων που παρουσιάστηκαν: «Λειτουργία της Μνήμης. Τεχνικές Μάθησης και Συγκέντρωσης»και «Τρόποι Αποδοτικής Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού και του Επαγγελματικού χρόνου».

Σκοπός του β΄κύκλου εκτός από την ενδυνάμωση της σχέσης της υπηρεσίας με όσους δικαιούχους παρακολουθούν τις δράσεις της ήταν ο προβληματισμός των συμμετεχόντων στα ζητήματα της μνήμης και της ουσιαστικής και αποτελεσματικής διαχείρισης της έννοιας του χρόνου.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στο κτίριο Αρεταίος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ι. Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 7, 11, 14 και 18 Νοεμβρίου 2011 όπου και πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 2ωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας. Τελικοί αποδέκτες ήταν φοιτητές, απόφοιτοι και εργαζόμενοι υπηρεσιών όλων των τμημάτων του Ι. Π.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα κείμενα των εισηγήσεων δείτε Εργαστήρια - Εκδηλώσεις στην στήλη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σχέδιο Δράσης Γραφείου Διασύνδεσης ακ. έτους 2011-2012

Για την υποβοήθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης συντάσσεται Ετήσιο Σχέδιο Δράσης, με σκοπό την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού της ροής εργασιών της εν λόγω Υπηρεσίας.

Στόχος του παρόντος Σχεδίου είναι ο προσδιορισμός του περιεχομένου και η περιγραφή της μεθοδολογίας κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος παροχής υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, την γνωστοποίηση των ωφελειών από την υλοποίησή του, τη δημιουργία συναίνεσης και αποδοχής από το σύνολο της ακαδημαϊκής γνώμης, την έγκυρη πληροφόρηση και προώθηση διαφάνειας των επιχειρησιακών στόχων του Γραφείου στους τελικούς και δυνητικούς χρήστες των υπηρεσιών του.

Μεταφόρτωση του Σχεδίου Δράσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης στο Skype

Το Γραφείο Διασύνδεσης δικτυώνεται και με το Skype προσφέροντας πλέον τη δυνατότητα επικοινωνίας και με ζωντανό βίντεο.

Το όνομα χρήστη μας είναι: IonioCareer

Έκθεση Ετήσιου Απολογισμού Δράσεων Γραφείου Διασύνδεσης ακ. έτους 2010-2011

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου επαναλειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) - «Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ο Απολογισμός Δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης συντάσσεται αναφορικά με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης για το διάστημα από 01/12/2010 έως και 31/08/2011, ήτοι, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Αναφέρονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν συνολικά από τις Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης και έπειτα παρουσιάζονται οι ενέργειες που πραγματοποίησε το Γραφείο στο πλαίσιο της επιτυχούς διεκπεραίωσης των Πακέτων Εργασίας και όσων προέβλεπε του ΤΔΕ/Υ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης στα Κοινωνικά Δίκτυα Facebook, Twitter

Το Γραφείο Διασύνδεσης διευρύνει την «εικονική του παρέα» με την παρουσία του στα Κοινωνικά Δίκτυα Facebook και Twitter. Δημοσιεύει πληροφορίες, ιδέες και απόψεις κοινού ενδιαφέροντος, με άμεσο τρόπο, τον τρόπο των σύγχρονων νέων σπουδαστών και ερευνητών.

Βρείτε μας στα:

Το Γραφείο Διασύνδεσης σε νέες εγκαταστάσεις

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετεγκατάστασης του Γραφείου Διασύνδεσης στο Κτήριο Ιπποκράτης, Πλατεία Τσιριγώτη 7. Οι δικαιούχοι των υπηρεσιών του Γραφείου μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία με το προσωπικό του για την λήψη συμβουλευτικής πληροφόρησης σε θέματα εκπαίδευσης και εργασίας στο ισόγειο των εγκαταστάσεων του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών, σε ένα νέο και σύγχρονο περιβάλλον, προσβάσιμο από το σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μέρες & Ώρες Εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή, 10.30 – 13.30

1ο Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Διασύνδεσης

Δημοσιεύθηκε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίου του Γραφείου Διασύνδεσης τον Ιούνιο του 2011. Το Δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή θα έχει εξαμηνιαία συχνότητα και θα περιλαμβάνει περαιωμένες ή και προγραμματισμένες δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης με στόχο να πληροφορεί και να ενημερώνει το σύνολο των δικαιούχων του στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, αλλά και των συνεργατών του, άλλους συναφείς φορείς και ενδιαφερόμενους. Δείτε Συννημένα το Δελτίο.

Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης στο θερινό σχολείο της FEDORA

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα η υπεύθυνη της υπηρεσίας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, συμμετείχε στο Θερινό Σχολείο Συμβουλευτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, FEDORA.

Το θέμα του Θερινού Σχολείου της FEDORA ήταν «Modern Times: Counseling in the 21st Century». Το Θερινό Σχολείο έλαβε χώρα στις 16, 17 και 18 Ιουνίου του 2011 φιλοξενούμενο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

H FEDORA αποτελεί θεσμό στο χώρο της συμβουλευτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση εδώ και δύο δεκαετίες. Συγκεκριμένα φημίζεται για την επιστημονική συμβολή της στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Career Counseling), στην Ψυχολογική Συμβουλευτική (Psychological Counseling), στην Εκπαιδευτική Συμβουλευτική (Educational Counseling) και στη Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρίες (Inclusion – Equal Opportunities Counseling), τομείς οι οποίοι αναπτύχθηκαν ιδιαιτέρως .

Μέσα από τη συμμετοχή του, το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου στόχευσε στην παρακολούθηση των πρόσφατων εξελίξεων στο θεσμό της Συμβουλευτικής, στην ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων ανάμεσα στους ειδικούς Συμβουλευτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στη δικτύωση του Γραφείου με ανάλογες υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η συμμετοχή του Γραφείου συμβαδίζει με έναν βασικό στόχο του, που είναι να δοθεί έμφαση στην καταλληλότητα της Συμβουλευτικής διαδικασίας ως μέσο στήριξης φοιτητών, αποφοίτων, εργαζομένων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δικαιούχων που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες, για την υπέρβαση ποικίλων δυσκολιών που δυσχαιρένουν την εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Συνεπώς, μέσα από τη συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο της FEDORA, η υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας ωφελήθηκε και ενισχύθηκε με την με την πλέον πρόσφατη επιστημονική γνώση σε σχέση με το αντικείμενο που εκπροσωπεί .

H FEDORA αποτελεί θεσμό στο χώρο της συμβουλευτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση εδώ και δύο δεκαετίες. Συγκεκριμένα φημίζεται για την επιστημονική συμβολή της στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (Career Counseling), στην Ψυχολογική Συμβουλευτική (Psychological Counseling), στην Εκπαιδευτική Συμβουλευτική (Educational Counseling) και στη Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρίες (Inclusion – Equal Opportunities Counseling), τομείς οι οποίοι αναπτύχθηκαν ιδιαιτέρως .

Α’ Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γραφείου Διασύνδεσης

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης προέβει σε ενέργειες οργάνωσης, προβολής, πραγματοποίησης και συντονισμού του Α’ Κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 με γενικό τίτλο «Βασικά θέματα για τη μετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» με σκοπό να εκπαιδεύσει τους δικαιούχους φοιτητές σε ζητήματα που αφορούν άμεσα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και στη μετάβασή τους στην παραγωγική κοινότητα που θα επιλέξουν/ κληθούν να δραστηριοποιηθούν με το πέρας των σπουδών τους.

Τα σεμινάρια φιλοξενήθηκαν στο κτήριο Αρεταίος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ι.Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 9, 16 και 23 Μαΐου 2011 όπου και πραγματοποιήθηκαν 2ωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας μεταξύ συμμετεχόντων εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα κείμενα των εισηγήσεων δείτε Εργαστήρια - Εκδηλώσεις

Ημερίδα «Επαγγέλματα ΜΜΕ»

Συμμετοχή του Γραφείου Διασύνδεσης στην Ημερίδα «Επαγγέλματα Μ.Μ.Ε. – επιρροή των Μ.Μ.Ε. στην επιλογή επαγγέλματος». - Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηγουμενίτσας, 13 Απριλίου 2011, Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας

«Επάγγελμα Μ.Μ.Ε - επιρροή των Μ.Μ.Ε στην επιλογή επαγγέλματος» ήταν το θέμα της ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. του νομού Θεσπρωτίας και την συμμετοχή της Συμβούλου Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ελένης – Άννας Καλούδη, στις 13 Απριλίου στην αίθουσα τελετών του Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας.

«Επάγγελμα Μ.Μ.Ε - επιρροή των Μ.Μ.Ε στην επιλογή επαγγέλματος» ήταν το θέμα της ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώθηκε από το ΚΕ.ΣΥ.Π. Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τα ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. του νομού Θεσπρωτίας και την συμμετοχή της Συμβούλου Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ελένης – Άννας Καλούδη, στις 13 Απριλίου στην αίθουσα τελετών του Τ.Ε.Ι. Ηγουμενίτσας.

Στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης, που παρακολούθησαν μαθητές του Λυκείου, ήταν

 • η ενημέρωση των μαθητών/τριών σχετικά με τα επαγγέλματα των ΜΜΕ

 • η επίδραση που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στις επαγγελματικές επιλογές τους

 • ο πληροφοριακός ρόλος των ΚΕ.ΣΥ.Π. - ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.

Στην ημερίδα συμμετείχε επίσης ο κ. Ανδρέας Φλώρος, επίκ. καθ. Τμ. Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου / Ακαδημαϊκός Προϊστάμενος μονάδας Δ.Α.ΣΤΑ, με την εισήγησή του «Παρουσίαση του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας».

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εισηγητών και κοινού, αλλά και τοποθετήσεις σταδιοδρομίας της Συμβούλου του Γραφείου Διασύνδεσης του Ι.Π. σε ερωτήματα και προβληματισμούς των μαθητών που παρακολούθησαν.

Αναλυτικές πληροφορίες του προγράμματος της ημερίδας.

Α’ Κύκλος Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης

Πραγματοποιήθηκε ο Α’ Κύκλος Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης (2010-2011) τον Μάρτιο του 2011

Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης οργάνωσε και συντόνισε τον Α’ Ετήσιο Κύκλο Εργαστηρίων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (2010-2011) με θέμα «Άγχος και κατάθλιψη στην εκπαίδευση και την εργασία» με σκοπό να συμβάλλει στην πολύπλευρη υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ι.Π. των φοιτητών και του προσωπικού όλων των τμημάτων του Ι.Π.

Τα εργαστήρια φιλοξενήθηκαν στο κτήριο Αρεταίος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ι.Π. (Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα) στις 14, 21 και 28 Μαρτίου 2011 με την συνεργασία εξειδικευμένων συμβούλων και συνεργατών του Γραφείου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα κείμενα των εισηγήσεων βλ. Εργαστήρια - Εκδηλώσεις.

Προορισμοί