Αναζήτηση εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας στην εποχή μας, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αποτελεί συνήθως χρονοβόρα διαδικασία που επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου ιδιαιτέρως εάν το αποτέλεσμά της δεν είναι θετικό. Απαιτείται υπομονή και επιμονή από το άτομο που βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας ούτως ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν. Ιδιαίτερα δε όταν το άτομο που αναζητά εργασία παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες που εμποδίζουν επιπλέον την εξεύρεση εργασίας , η ψυχραιμία, η θετική σκέψη και η επιμονή αποτελούν απαραίτητα εργαλεία καθόλη τη διάρκεια της προσπάθειάς του. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται με αλματώδεις ρυθμούς στα κοινωνικά δεδομένα έχουν επιφέρει σύνθετες επιπτώσεις. Αλλαγές στο χώρο της τεχνολογίας και της οικονομίας, αλλαγές σε κοινωνικές δομές, έχουν προκαλέσει ανεργία και κατ’ επέκταση έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε όσους αναζητούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Η επαγγελματική πληροφορία μεταβάλλεται σε ασύλληπτα σύντομο χρόνο και η ανάγκη για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση γίνεται πια επιτακτική. Η συμβουλευτική υποστήριξη του ατόμου για την ενεργοποίηση του Εαυτού του προς την αναζήτηση αλλά και τη διατήρηση της εργασίας καθίσταται πλέον απαραίτητη.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για την διερεύνηση θεμάτων αναζήτησης εργασίας και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν αποτελεί κέντρο εύρεσης εργασίας αλλά πάροχος συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, πληροφόρησης και δικτύωσης των μελών του Ιονίου Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Γνώση του εαυτού κι αναζήτηση εργασίας

Προτού επιχειρήσει κανείς να αναζητήσει εργασία, είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να μεριμνήσει για τις κινήσεις αυτές που θα ενισχύσουν την επαγγελματική του ανάπτυξη και θα διευκολύνουν την προσπάθειά του. Η σημαντικότερη των κινήσεων αυτών είναι η γνώση του Εαυτού. Είναι σημαντικό να γνωρίζει καλά ποιος είναι, ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της προσωπικότητάς του, ποιες είναι οι αξίες που τον κατευθύνουν στη ζωή του και ποιες οι επαγγελματικές του φιλοδοξίες. Η κατανόηση του Εαυτού είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας και τον σχεδιασμό της επαγγελματικής ζωής του ατόμου.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής
 • Πιστοποίηση Προσόντων
 • Γνώση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
 • Γνώση των Χαρακτηριστικών της Αγοράς Εργασίας
 • Αναζήτηση Θέσης Εργασίας
 • Αξιολόγηση Θέσης Εργασίας
 • Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

Πηγές αναζήτησης εργασίας*

*Ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός, αλλά περιλαμβάνει ενδεικτικά πηγές αναζήτησης εργασίας, οι οποίες τηρούν κοινώς αποδεκτά εχέγγυα αξιοπιστίας. Ο κατάλογος θα είναι υπό διαρκή ανάπτυξη και οποιαδήποτε υπόδειξη παράλειψης ή εισαγωγής συνδέσμου είναι αποδεκτή (Φόρμα Επικοινωνίας).

Διαδικτυακές Πηγές Προσφοράς, Αναζήτησης και Εύρεσης Εργασίας

Στον κόσμο του παγκόσμιου ιστού έχουν πλέον αναπτυχθεί πλήθος υπηρεσιών αναζήτησης και εύρεσης εργασίας με κύριο περιεχόμενο την προβολή αγγελιών, προσκλήσεων και ανακοινώσεων για κενές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αρκετές μάλιστα, αναπτύσσουν εργαλεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διατηρούν και προσφέρουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων συγκέντρωσης βιογραφικών σημειωμάτων και διαχείρισης θέσεων εργασίας, στις οποίες διατηρούν σύνδεση τόσο υποψήφιοι όσο και εργοδότες, διευκολύνοντας τόσο την κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Μηχανές Αναζήτησης Εργασίας

 • CareerJet.gr Μηχανή αναζήτησης για θέσεις Εργασίας Δημοσιευμένες στην Ελλάδα.
 • Jobsite.gr Μηχανή Καταχώρησης Αγγελιών και Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο.
 • Yourse.gr Μηχανή Αναζήτησης Εργασίας
 • jobone.gr Μηχανή Αναζήτησης Εργασίας στο Ελληνικό Διαδίκτυο
 • Jooble.gr Προσαρμοσμένη Μηχανή Αναζήτησης που εκτελεί εξειδικευμένες αναζητήσεις σε όλους τους γνωστούς ελληνικούς σχετικούς ιστότοπους μόνο.
 • freestuff.gr Τεχνολογική Κοινότητα, Αγγελίες Εργασίας για Προσωπικό και Στελέχη Πληροφορικής
 • euresi-ergasias.gr Διαδικτυακός χώρος αναζήτησης θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.
 • intrajobs.gr Ηλεκτρονική Αγορά Εργασίας. Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας υποψηφίου – εργοδότη
 • anergos.com Στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα αγγελιών που καλύπτουν όλους τους επαγγελματικούς τομείς αλλά και τις θέσεις μέσα στην ιεραρχία μιας επιχείρησης για όλη την Ελλάδα.

Ειδησεογραφικά Δίκτυα

 • diorismos.gr Ειδησεογραφικό Δίκτυο – Εκπαίδευση, Εργασία Επιχειρηματικότητα
 • Proslipsis.gr Καθημερινή Εφημερίδα για Ευκαιρίες στην Εργασία και στην Εκπαίδευση
 • zhteitai.gr Δημοσιογραφικό Δίκτυο Παροχής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής για Εργασία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Επιχειρηματικότητα

Υπηρεσίες Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (e-recruitment)

 • εργασία.gr Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • CareerPlanner.gr Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • kariera.gr Δίκτυο Προώθησης Απασχόλησης, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • skywalker.gr Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • iCAPCareer Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • randstad Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Adecco Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας, Υπηρεσία Στελέχωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Γραφεία Διασύνδεσης Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στα περισσότερα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν Γραφεία Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας των οποίων ένας από τους βασικούς στόχους είναι η υποστήριξη των αποφοίτων των ιδρυμάτων τους στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας. Ενημερώνουν φοιτητές και αποφοίτους για υπάρχουσες θέσεις εργασίας, τους παρέχουν την σχετική τεχνική υποστήριξη για την χρήση των εργαλείων αναζήτησης εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής κ.α.), συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ζητήματα σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, πληροφοριακές παροχές για προγράμματα επιμόρφωσης ή κατάρτισης.

Ένθετα Εργασίας στον Ημερήσιο και Εβδομαδιαίο Τύπο

Στον ημερήσιο τύπο και κυρίως σε ειδικά ένθετα εφημερίδων περιλαμβάνονται πληροφορίες για θέσεις εργασίας και επαγγελματικές ευκαιρίες, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων, κείμενα επικαιρότητας για ζητήματα εργασίας τον ιδιωτικό και ευρύτερα δημόσιο τομέα. Τα εν λόγω ένθετα κυκλοφορούν περιοδικά σε έντυπη μορφή συνοδεύοντας το φύλλο της εφημερίδας:
Ένθετο «Εργασία» - Ελεύθερος Τύπος

και διαδικτυακά:

Ένθετο «Εργασία» - Έθνος
Ένθετο «Επαγγελματικές Ευκαιρίες» - Έθνος
Career Online - Ναυτεμπορική

Εκδηλώσεις – Ημέρες Καριέρας (Career Days)

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Σύλλογοι Αποφοίτων, Γραφεία Διασύνδεσης, Εταιρείες Διαχείρισης Ανθρωπινού Δυναμικού, Φορείς Προώθησης Απασχόλησης είναι μερικές οντότητες που ασχολούνται με το αντικείμενο της επαγγελματικής αποκατάστασης των μελών τους και διοργανώνουν σε τακτά διαστήματα «ημέρες καριέρας» για τους υποψηφίους για εργασία αλλά και για εργοδότες.

Στις ημέρες καριέρας εργοδότες και εταιρείες που ασχολούνται με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, συναντούν τους υποψήφιους για να τους παρουσιάσουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις προοπτικές ανάπτυξης του περιβάλλοντος εργασίας τους. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις όπως σεμινάρια, ομιλίες και επιμορφωτικά προγράμματα.

Παρακάτω μπορείτε να επισκεφτείτε φορείς στην Ελλάδα που έχουν καθιερώσει την διοργάνωση Ημερών Καριέρας στο ετήσιο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα (ενδεικτικά):

On-line Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks) – Επαγγελματικά Δίκτυα (Professional Networks)

Η ανάπτυξη των social media έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα της κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει και την αγορά εργασίας εισάγοντας νέους κανόνες στην επιστήμη του ανθρώπινου δυναμικού, των δημοσίων σχέσεων και του ανταγωνισμού στην διεθνή αγορά εργασίας. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τα επαγγελματικά δίκτυα που δημιουργούν αποτελούν πλέον πολύτιμο εργαλείο και πηγή πληροφόρησης στην διεθνή αγορά εργασίας, τόσο για τους επαγγελματικούς οργανισμούς, φορείς, εταιρείες όσο και για τους υποψήφιους στην εργασία, ενημερώνοντας για θέσεις εργασίας, προωθώντας ημέρες καριέρας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ανέργων και των επαγγελματιών στην πληροφορία.

Σύμφωνα με πρόσφατες (παγκόσμιες) έρευνες

 • πολλές θέσεις εργασίας καλύπτονται απευθείας μέσω κοινωνικής δικτύωσης
 • πολλοί υποψήφιοι αναζητούν και βρίσκουν εργασία μέσω κοινωνικής δικτύωσης
 • πολλοί εργοδότες ανατρέχουν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουν το προφίλ υποψηφίων εργαζομένων

LinkedIn Academia

Facebook Plaxo

Jobster Twitter

Θεσμοθετημένοι Φορείς Προώθησης Απασχόλησης

Οι Θεσμοθετημένοι Φορείς Απασχόλησης αποτελούν αυτοτελής διοικητικές οντότητες, πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργούν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, με διαδικτυακή ή τοπική παρουσία, οι οποίες έχουν σκοπό την αποτύπωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και την δημιουργία των καταλληλότερων δυνατών προϋποθέσεων για την σύνδεση σπουδών – εργασίας, την σύζευξη προσφορά και ζήτησης εργασίας.

Οι φορείς αυτοί, Οργανισμοί, Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, κ.λπ., διατηρούν κέντρα προώθησης απασχόλησης, γραφεία εύρεσης εργασίας, παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ανάλογα με την σύσταση των αρμοδιοτήτων τους, με σκοπό πάντα την διευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και την αποκατάσταση κατά προτεραιότητα των ανέργων.

Κινητικότητα Εργατικού Δυναμικού στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων συνεπειών της οικονομικής κρίσης και τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων προοπτικών απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της ΕΕ με την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων και την πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας [...] εξασφαλίζει στους πολίτες της το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, χωρίς να χάνουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης. Η ΕΕ ενθαρρύνει την κινητικότητα των εργαζομένων λόγω των πλεονεκτημάτων της όσον αφορά την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων, αλλά και για τη συμβολή της στην αντιστοίχιση της ζήτησης με την προσφορά δεξιοτήτων. ( Πηγή: EUROPA > Τομέα πολιτικής> Απασχόληση και κοινωνική πολιτική )

Απασχόληση Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού

Αποφεύγοντας την δημιουργία σχημάτων πολλαπλής ταξινόμησης για άτομα με σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές βλάβες, άτομα κοινωνικά αποκλειόμενα, ή σωματικά ανεπαρκή, παρουσιάζονται πηγές πληροφόρησης προστατευμένης εργασίας και ελεύθερης αγοράς εργασίας για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού.

Προορισμοί