Συνήθεις Ερωτήσεις που σχετίζονται με την σύνταξη και χρήση του Βιογραφικού Σημειώματος

Στα πρώτα στάδια της προσπάθειας σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος σχηματίζονται, δικαιολογημένα, πλήθος αποριών και ερωτήσεων, τόσο για την μορφή και το περιεχόμενο του βιογραφικού όσο και για την σκοπό και την λειτουργία του, οι οποίες εξαλείφονται κατά την μεθοδολογική ενασχόληση του ενδιαφερόμενου με την σύνταξη του βιογραφικού. Ανατρέξτε στις ερωτήσεις-απαντήσεις που ακολουθούν για να αποσαφηνίσετε μερικά ζητήματα που ίσως δεν είναι ακόμα οικεία προς εσάς.

Πότε πρέπει να συντάξω το βιογραφικό μου σημείωμα για πρώτη φορά;

Δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός χρόνου σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από τις προσωπικές μελλοντικές επιδιώξεις για περαιτέρω σπουδές, εύρεση εργασίας, αναβάθμιση στην εργασία, κ.λπ. Πιθανότατα, και στην διάρκεια της ακαδημαϊκής ζωής, να υπάρξει η ανάγκη σύνταξης και αποστολής βιογραφικού για την περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή λήψης υποτροφίας. Πάντως καλό είναι να υπάρχει ένα βιογραφικό σημείωμα με την ολοκλήρωση των σπουδών, όπου και σηματοδοτείται η έναρξη της διαδικασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας και να ανανεώνεται προς το τέλος κάθε κύκλου επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτικής ζωής.

Να βάλω φωτογραφία στο βιογραφικό μου σημείωμα;

Είναι καλύτερο να αποφεύγετε η εισαγωγή φωτογραφίας στο βιογραφικό σημείωμα εκτός και αν
  1. αναφέρεται ρητά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  2. ζητηθεί από τον παραλήπτη,
  3. ακολουθεί μία ευρύτερη πολιτική δημοσίευσης της εταιρείας, του οργανισμού, του προγράμματος (υπάρχει η τάση φορείς/ εταιρείες/ οργανισμοί που διατηρούν ιστοσελίδα να δημοσιεύσουν βιογραφικά στοιχεία των στελεχών τους.
Και τότε πάλι είναι προσωπική επιλογή του στελέχους η άδεια δημοσίευσης μιας φωτογραφίας του). Σε περίπτωση που εισαγωγής φωτογραφίας του συντάκτη στο βιογραφικό σημείωμα, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επιλεγεί μία σοβαρή φωτογραφία (ενδείκνυται τύπου αστυνομικής ταυτότητας και όχι από καλοκαιρινές διακοπές ή παρέα με φίλους), καλής ποιότητας, πιθανότατα επαγγελματικής λήψης, σωστής στάσης σώματος και επιμέλειας παρουσιαστικού. Μπορεί μια φωτογραφία να αποκαλύψει στοιχεία του χαρακτήρα του υποψηφίου που να μην γοητεύσουν τον παραλήπτη, ο οποίος, πιθανότατα, να έχει μεγάλη εμπειρία στην αξιολόγηση προσωπικού. «μία εικόνα, χίλιες λέξεις».

Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο σύνταξης βιογραφικού σημειώματος;

Ένα προτυποποιημένο είδος Βιογραφικού Σημειώματος, κοινά αποδεκτό από τους συντάκτες ή υιοθετημένο από αξιολογητές δεν υπάρχει. Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές σε ότι αφορά την δομή αλλά και την λειτουργία ενός βιογραφικού σημειώματος ώστε παρέχουν αρκετή ευελιξία και δυνατότητα διαμόρφωσης του βιογραφικού σημειώματος απόλυτα προσαρμοσμένο στις ικανότητες, το επίπεδο, τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά του κάθε συντάκτη. Τα μέλη του Γραφείου Διασύνδεσης μπορούν να επωφεληθούν και προσωπικά από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής του Γραφείου, η οποία είναι στη διάθεση συμβουλευτικής, ελέγχου και διόρθωσης των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της.

Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η διεύθυνση κατοικίας είναι προσωπικά δεδομένα. Γιατί να τα αποκαλύψω στο βιογραφικό μου σημείωμα;

Πράγματι τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και είναι στην ευχέρεια του καθενός να τα αποκαλύψει σε τρίτους. Το Βιογραφικό Σημείωμα ωστόσο, παρόλο που επικεντρώνεται στην επαγγελματική και εκπαιδευτική υποδομή του συντάκτη του, είναι ένα μέσο παρουσίασης και προβολής εν γένει του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς του και, άρα, η απόκρυψη κάποιον στοιχείων αποκαλύπτει τυχόν αδυναμία του. Επιπλέον, μπορεί τα παραπάνω στοιχεία να είναι ιδιαίτερης σημασίας στην αξιολόγηση, παρόλο που τείνει να χαρακτηριστεί ρατσιστικό. Καλό είναι, πριν την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος και την απόφαση καταγραφής τέτοιων στοιχείων, να διερευνάται η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί ο παραλήπτης του βιογραφικού (φορέας, οργανισμός, εταιρεία) καθώς και η αναγκαιότητα της δήλωσης των στοιχείων σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Πως μπορώ να επισημάνω στο βιογραφικό σημείωμα ότι είμαι διατεθειμένος να μετακομίσω προκειμένου να ανταποκριθώ στην πρόσκληση;

Ο συντάκτης του βιογραφικού σημειώματος έχει την υποχρέωση δήλωσης πραγματικών και αληθινών στοιχείων με συστηματική δομή και οργάνωση, και καλό είναι να αποφεύγονται οι υποσημειώσεις, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις στο υπόδειγμα. Η συνοδευτική επιστολή μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά του βιογραφικού σημειώματος, η οποία επιτρέπει την δήλωση προσωπικών πεποιθήσεων και προθέσεων, ακόμα και την αποκάλυψη ενεργειών που έχουν ήδη προγραμματιστεί ή προσχεδιαστεί για την καλύτερη ανταπόκριση του συντάκτη στην πρόσκληση για την οποία αιτείται.

Να δηλώσω στο βιογραφικό σημείωμα προηγούμενες ή επιθυμητές απολαβές;

Σε γενικές γραμμές δεν συστήνεται να δηλώνονται προηγούμενες απολαβές στο βιογραφικό σημείωμα ή αντίστοιχα επιθυμητές απολαβές στην συνοδευτική επιστολή από ένα υποψήφιο για εργασία, εκτός εάν ζητηθεί. Η αυθαίρετη αυτή δήλωση μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες για τον υποψήφιο. Ο αξιολογητής αισθάνεται να καθοδηγείται δείγμα κακής επικοινωνιακής πολιτικής, θρασύτητας και υπεροψίας του υποψηφίου. Επιπλέον, μπορεί να αποκαλυφθεί μια κακή ή άστοχη οικονομική συμφωνία του παρελθόντος που θα κινήσει στον αξιολογητή υποψίες για την ποιότητα της παρεχούσης εργασίας, ή να κατευθυνθεί στην απόδοση αμοιβής μικρότερης της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Καλό είναι οικονομικά δεδομένα να αναλύονται με την ευκαιρία της προσωπικής επικοινωνίας υποψηφίου και αξιολογητή.

Το βιογραφικό μου είναι φτωχό και δεν αποκαλύπτει έντονη δραστηριότητα.

Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος είναι μία εξελικτική διαδικασία, η οποία ακολουθεί την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του συντάκτη. Είναι αναμενόμενο ο μόλις αποφοιτήσας ή ο έχων αντικειμενικά προβλήματα (υγείας, οικογένειας, κ.λπ) να μην δύναται να συμπληρώσει όλες τις ενότητες που ενδείκνυνται στην παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος και να παρουσιάσει έντονη επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ένα τέτοιο βιογραφικό θα εκτιμηθεί ανάλογα τόσο από τον συντάκτη του και σε ποιες περιπτώσεις αξίζει να το υποβάλει (δεν θα το υποβάλει σε πρόσκληση ανάθεσης εργασίας με διευθυντικά καθήκοντα), όσο και από τον αξιολογητή (αντικειμενικά εμπόδια μπορούν να δικαιολογήσουν την έλλειψη εμπειρίας). Ο συντάκτης, ωστόσο, έχει την δυνατότητα να επιμεληθεί με επαγγελματισμό την μορφή του βιογραφικού του σημειώματος και να ενσωματώσει στα περιεχόμενα του λοιπές δεξιότητες που έχει επιδείξει και ικανότητες που έχει αναπτύξει στο παρελθόν (π.χ. εθελοντική εργασία, τιμητικές διακρίσεις, ικανότητα συντονισμού εργασιών σε επίπεδο ομάδας, συμμετοχή σε σωματεία/ συλλόγους, επιμόρφωση/ παρακολούθηση σεμιναρίων, άδεια οδήγησης, κ.λπ).

Τι είναι το Διεθνές Βιογραφικό;

Πρόκειται για την σύνταξη και αποστολή του βιογραφικού σημειώματος σε χώρα του εξωτερικού. Είναι πολύ πιθανό η συστηματοποίηση της δομής και του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Απαιτείται σχετική έρευνα στις απαιτήσεις γραφής και παράθεσης κάθε χώρας (π.χ. τρόπος παράθεσης ονόματος, διεύθυνσης, ορολογία τίτλων σπουδών, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, συστήματος εκπαίδευσης, κ.λπ) καθώς και η μελέτη αντίστοιχων υποδειγμάτων βιογραφικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όρισε (απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ) ένα ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων μέσω της δημιουργίας προσωπικού συντονισμένου φακέλου εγγράφων υπό την ονομασία «Europass», τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες σε εθελοντική βάση για να γνωστοποιούν και να παρουσιάζουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα και ικανότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Βιογραφικό Σημείωμα Europass αποτελεί ένα εμπεριστατωμένο υπόδειγμα βιογραφικού, το οποίο έχει μεταφραστεί σε 13 γλώσσες και είναι κοινά αποδεκτό μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.
Προορισμοί