Βιογραφικό - Συνέντευξη

Το Βιογραφικό Σημείωμα σήμερα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία σκιαγράφησης, σε θεωρητικό επίπεδο, του επαγγελματικού ή και εκπαιδευτικού προφίλ του συντάκτη του. Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος συνοδεύει την εξελικτική διαδικασία την οποία ακολουθεί ο συντάκτης του, και με την ανάλογη αναθεώρηση, συγκεντρώνει και προωθεί τα στοιχεία του προσωπικού του χαρτοφυλάκιου με λογικά δομημένο τρόπο.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται στη διάθεση των μελών του για την διερεύνηση θεμάτων σύνταξης και χρήσης του βιογραφικού τους σημειώματος, επιμέλειας της συνοδευτικής επιστολής καθώς και για την συμβουλευτική καθοδήγηση ως προς την προετοιμασία και οργάνωση του προσωπικού τους χαρτοφυλάκιου και άλλων συναφών θεμάτων.

Προορισμοί