Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων
Φορέας: ΚΕΝΟ
Δημιουργήθηκε: 2013-09-20 00:00:00 --- Τελευταία μεταβολή:2013-10-04 00:00:00 --- Λήγει:2013-10-10 00:00:00
Αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο - μέρος έρευνας που πραγματοποιεί το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό να καταγράψει το βαθμό απορρόφησης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μετάβασής τους σε αυτήν μετά το πέρας των ακαδημαϊκών σπουδών τους.

Καλούνται οι απόφοιτοι να το συμπληρώσουν.

Η αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιείται με σεβασμό στις αρχές της ιδιωτικότητας και του απορρήτου σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Γραφείου.

Προορισμοί