Πρόσληψη εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπ/κά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την εκπα
Φορέας: ΚΕΝΟ
Δημιουργήθηκε: 2013-10-01 00:00:00 --- Τελευταία μεταβολή:2013-10-01 00:00:00 --- Λήγει:2013-10-10 00:00:00
Ανακοίνωση πρόσληψης εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπ/κά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας & Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014.

Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων (22 καθηγητές μουσικής)
Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων (11 μουσικοί)
Σχολή Καλισσικού και Σύγχρονου Χορού (4 δάσκαλοι χορού)
Εικαστικό Εργαστήριο (3 εικαστικοί εκπαιδευτές)
Φιλαρμονική (30 μουσικοί)
Τμήμα Παραδοσιακών Χορών (1 μουσικός)

Δείτε την πλήρη προκήρυξη: http://www.ioannina.gr/p2/index.php?option=com_enviti&view=enviti&enuid=80
Υποδείγματα αιτήσεων θα βρείτε στην διεύθυνση: http://www.ioannina.gr/p2/index.php?option=com_enviti&view=enviti&enuid=80

Προορισμοί