Συχνές Ερωτήσεις

Ερ.1 Πότε μπορεί να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση;

  • Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ στο διάστημα ανάμεσα στην 1η Ιουλίου και την 31η Αυγούστου κάθε έτους.

Ερ.2 Μπορώ παράλληλα να εργάζομαι σε άλλη επιχείρηση;

  • Όχι, καθώς οι ασκούμενοι φοιτητές δεν μπορούν να εμφανίζονται ασφαλισμένοι από άλλον φορέα πλην αυτού στον οποίο πραγματοποιούν την Πρακτική του Άσκηση.

Ερ.3 Μπορώ να αιτηθώ άδεια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής μου;

  • Οι ασκούμενοι δε δικαιούνται κανονική άδεια παρά μόνο πέντε (5) ημέρες αναρρωτικής άδειας (συνοδευόμενη από ιατρική γνωμάτευση).

Ερ.4 Πώς θα ενημερώνομαι για νέα και ανακοινώσεις σχετικά με την Πρακτική?

Η ενημερωση θα γίνεται αποκλειστικά μέσω:

  • Της παρούσας ιστοσελίδας.
  • Της κεντρικής ιστοσελίδας του Ιονίου Πανεπιστημίου και των επιμέρους τμημάτων.
  • Της σελίδας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στο Facebook.