Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η Πρακτική Άσκηση;

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε σε πραγματικές συνθήκες την επιστημονική σας γνώση, παρέχοντας εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Σας φέρνει σε επαφή με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, ενισχύοντας την επιστημονική σας κατάρτιση με επαγγελματικές δεξιότητες. Παράλληλα, σας παρέχει δυνατότητες δικτύωσης με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Σύμφωνα με τον κανονισμό, δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν όσοι φοιτητές βρίσκονται ή έχουν ολοκληρώσει το ΣΤ’ Εξάμηνο των σπουδών τους και διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τα έξι συμμετέχοντα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου  και περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

Τι να προσέξω κατά την επιλογή του Φορέα Υποδοχής;

Η εύρεση του κατάλληλου φορέα για να πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση χρειάζεται χρόνο και στρατηγική. Πριν ξεκινήσετε την αναζήτηση, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει τις ανάγκες και τους στόχους σας.  Είναι πολύ σημαντικό να χτίζετε το προσωπικό σας όραμα και να θέτετε στόχους για να το προσεγγίσετε, παραμένοντας εστιασμένοι σε αυτά που εσείς θεωρείτε σημαντικά για την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη. Αναρωτηθείτε ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέλετε να επιτύχετε μέσω της πρακτικής σας άσκησης, ποιες ικανότητες και δεξιότητες θέλετε να αποκτήσετε. Στη συνέχεια, διερευνήστε τις επαγγελματικές περιοχές και τα αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν, εντοπίστε φορείς και επιχειρήσεις, αναζητήστε πληροφορίες για το αντικείμενο και τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Συγκεντρώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εσωτερική δομή και οργάνωση του φορέα στον οποίο θα σας ενδιέφερε να απασχοληθείτε, ώστε να ελέγξετε τις προοπτικές του.

Τι να προσέξω κατά την Πρακτική Άσκηση;

Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός και οι απαιτήσεις στον επαγγελματικό τομέα αυξάνονται, η πρακτική άσκηση συμβάλει στην ενδυνάμωση και την ανάδειξη των δεξιοτήτων σας, παρέχοντας πρακτικούς τρόπους επίτευξης των στόχων σας με επίκεντρο την ενίσχυση και βελτίωση της αποδοτικότητας σας. Ανάλογα με τον φορέα που θα επιλέξετε να εργαστείτε θα πρέπει να προσέξετε τα εξής:

  • Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης
  • Το ωράριο εργασίας
  • Τις αρμοδιότητές σας στην υπηρεσία/επιχείρηση, ώστε να είναι σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών σας
  • Ποιος θα είναι ο επόπτης σας στην υπηρεσία/επιχείρηση που θα διενεργήσετε την πρακτική σας άσκηση
  • Να οργανώσετε σωστά τον χρόνο σας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση του εργασιακού αντικειμένου
  • Να αναπτύξετε την αρμόζουσα εργασιακή συμπεριφορά σεβόμενοι τους συναδέλφους σας
  • Να συμμετέχετε ενεργά σε όλα τα αντικείμενα της εργασίας
  • Να αναφέρετε τυχόν προβλήματα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματός σας και να ενημερώνετε άμεσα το γραφείο Πρακτικής Άσκησης