Επικοινωνία

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Ιδρυματικά Υπεύθυνος:
Εμμανουήλ Δρακάκης
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Τ: 26610 87444
T: 6976720500

E: mdrakakis@ionio.gr
Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Κτήριο Τμημάτων Ιστορίας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
Ιωάννου Θεοτόκη 72,
Γραφείο 1.24 (Α’ όροφος)
Κέρκυρα, Τ.Κ. 49132
Τ: +30 26610 87306
Ε: internship@ionio.gr
         
Facebook      Website
Στοιχεία επικοινωνίας με τους Επιστημονικά Υπευθύνους των Τμημάτων
Τμήμα Ιστορίας: Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Καπετάνιος
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Λίβας.
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Στάμου.
Τμήμα Πληροφορικής: Επίκουρος Καθηγητής Χριστόφορος Νταντογιάν
Τμήμα Τεχνών Ήχου και ΕικόναςΑναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Λουφόπουλος
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου
Τμήμα Τουρισμού: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Καράμπελα