Επικοινωνία

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Προγράμματος
Μανόλης Δρακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τ: 26610 87408
T: 695 201 2779
E: mdrakakis@ionio.gr
Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή, 10.00-14.00.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κτήριο Τμημάτων Ιστορίας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και   Μουσειολογίας, (Α’ όροφος) Αρ. αίθ. 1.24, 49132 Κέρκυρα

Μαρία Κοντογιώργη
Σύμβουλος επικοινωνίας, Διοικητική Υποστήριξη Έργου, Γραμματειακή-Τεχνική Υποστήριξη γραφείου,
Υποστήριξη Φοιτητών και Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης
Yποδοχή φοιτητών & κοινού : Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 12.30-13.30
& κατόπιν ραντεβού μέσω της ηλ. διεύθυνσης internship@ionio.gr

Τ: 26610 87306, 6981757329
Ε: internship@ionio.gr

 

Βασίλειος Χασάνης, Ελισάβετ Καγκελάρη
Τ: 26710 27102
Ε: internship@ionio.gr

Facebook: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου


Για τα Τμήματα του πΑΤΕΙ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://praktikiteiion.ionio.gr/ , Ε: internshippstei@ionio.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνοι συμμετεχόντων Τμημάτων:
Τμήμα Ιστορίας: Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Καπετάνιος
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) Βιλελμίνη Σωσώνη
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Στάμου
Τμήμα Πληροφορικής: Επίκουρος Καθηγητής Χριστόφορος Νταντογιάν
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Επίκουρη Καθηγήτρια Μαλακασιώτη Αγγελική
Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου,
Τμήμα Τουρισμού: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κλουτσινιώτης
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Ηλιάδης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
:Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Κατσαλήρου
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

Facebook: https://www.facebook.com/edulll Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi