Επικοινωνία

Το γραφείο βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου Ιστορίας-Αρχειονομίας,Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, στη Διεύθυνση Ιωάννου Θεοτόκη 72 (Γραφείο 1.24).

Τρόποι επικοινωνίας

 
Στοιχεία επικοινωνίας Επιστημονικών Υπευθύνων