Πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με την από τις 9-11-2020 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου, έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Ως εκ τούτου, αναστέλλεται η διά ζώσης διενέργεια όσων Πρακτικών Ασκήσεων είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα μέχρι και τη Δευτέρα 30/11/2020.

Κατ’ εξαίρεση, η πρακτική άσκηση δύναται να διενεργείται εξ αποστάσεως, για το χρονικό διάστημα έως 30.11.2020, αν και εφόσον αυτό είναι δυνατό από το φορέα απασχόλησης, αλλά και από την φύση της Πρακτικής Άσκησης.Μεταδιδακτορική έρευνα

Mεταδιδακτορική έρευνα  με στόχο τη διερεύνηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των φοιτητών στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο link https://myweb.uoi.gr/olgatzaf/questionaire.html θα βρείτε λεπτομέρειες για την έρευνα καθώς και το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο ζητείται να συμπληρωθεί από φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο έτος και πάνω. 

Διαβάστε περισσότερα..

Οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση (σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΠΑ/192-19/06/20 Προκήρυξη)

Επικυρώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων: Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής – Τεχνών, Ήχου και Εικόνας – Μουσικών Σπουδών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης, από 01/07/20 έως 31/08/20, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής, τα οποία είναι κοινά για όλα τα παραπάνω Τμήματα και ορίστηκαν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Πρακτικής Άσκησης όπως αυτοί επικαιροποιήθηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Β’ Πίνακας κατάταξης φοιτητών – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Β’ Πίνακας κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.

Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.

Β’ Πίνακας Κατάταξης Φοιτητών – Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Β’ Πίνακας Κατάταξης φοιτητών – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

 

Διαβάστε περισσότερα..