Β’ Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση

Σε συνέχεια της 21/2021 πρόσκλησης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΙΠ και στο πλαίσιο εσωτερικής κατανομής των αδιάθετων θέσεων πρακτικής άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, για το διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 17/06/ 2021.
Πρόσκληση.
Αίτηση.
Οδηγίες
.
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα..


Θέσεις Πρακτικής Άσκησης από το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Οι φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Αρχειονομείας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής θα απασχοληθούν στους εξής τομείς:

Οργάνωση του Υπηρεσιακού Αρχείου Ψηφιοποίηση αρχείου, Καταχώριση δεδομένων Εκκαθάριση αρχείων προς καταστροφή, Εξυπηρέτηση πολιτών, δικηγόρων σε θέματα αρχείου, Οργάνωση γραφείου, Συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές.

—————————————————————

Ειδικά για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021, οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν κυρίως με την εκκαθάριση συγκεκριμένων αρχείων και καταχώριση δεδομένων σε εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή, κατόπιν εκπαίδευσης από το μόνιμο προσωπικό του Ειρηνοδικείου.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής θα απασχοληθούν, επιπλέον, με την εγκατάσταση εφαρμογών στους η/υ των γραφείων για την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας και την επιμέλεια του ιστότοπου/δημιουργία νέου.

—————————————————————

Προσφέρονται: Ευχάριστο και Καθαρό περιβάλλον εργασίας, όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας για τον Covid-19. Εργασία με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους

ΑΙΤΗΣΕΙΣ μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ – Κωδ. Group 201716

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας@ http://eircorfu.wordpress.com #eircorfu www.twitter.com/eircorfu

Διαβάστε περισσότερα..


Ανακοίνωση πρόσκλησης σε Διαδικτυακό Συνέδριο

Το ερευνητικό έργο «Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Hi.Ed.WEP) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Πανεπιστήμιο και Πρακτική Άσκηση: Εμπειρίες και Προκλήσεις» την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, ώρες 10.00-18.45.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου είναι δωρεάν και η πρόσβαση σε αυτό θα γίνει μετά από εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/meeting/register/tJMud-iorD4oHt3xDHJLez_bWt4z45t6TXVu

Δείτε την Πρόσκληση, την Αφίσα και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Διαβάστε περισσότερα..