Πρακτική Άσκηση στο Επικοινωνιακό Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Το Τμήμα Βιβλιοθήκης του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης στους/στις φοιτητές/τριες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αναζητήστε τη σχετική ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Υποδοχής.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα..