Υποστήριξη φοιτητών/τριών, συνεργαζόμενων φορέων & κοινού

Για την περίοδο που ισχύουν τα μέτρα περί αποφυγής διασποράς του COVID -19, η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου δέχεται δια ζώσης φοιτητές/τριες μόνο για συγκεκριμένους λόγους και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Διαβάστε περισσότερα..