Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή, 28/05/21.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου