Μεταδιδακτορική έρευνα

Mεταδιδακτορική έρευνα  με στόχο τη διερεύνηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των φοιτητών στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο link https://myweb.uoi.gr/olgatzaf/questionaire.html θα βρείτε λεπτομέρειες για την έρευνα καθώς και το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο ζητείται να συμπληρωθεί από φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο έτος και πάνω. 

Διαβάστε περισσότερα..