Οδηγίες προς τους φορείς για τη δήλωση λήξης πρακτικής άσκησης στο ΠΣ Εργάνη

Οδηγίες:

  • Ιστότοπος: https://eservices.yeka.gr/(S(vt5rbyp3chjjux31d05fiqv5))/login.aspx
  • Στο μενού Ειδικά Έντυπα, Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Εισαγωγή, έντυπο Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ.
  • Εισάγετε το ΑΦΜ του φοιτητή, την ημερομηνία υποβολής του αρχικού εντύπου έναρξης και τον αριθμό Πρωτοκόλλου του αρχικού εντύπου έναρξης.
  • Στο πεδίο «Ημερομηνία Διακοπής» εισάγετε την ημερομηνία «31/8/2020» και στο πεδίο «Αιτιολογία Διακοπής» επιλέγετε «Λήξη».

Το έντυπο υποβάλλεται από την Δευτέρα, 31/08. Η προθεσμία υποβολής είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

Στη συνέχεια, το Ε3.5./Διακοπή/Λήξη για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια θα πρέπει να μας αποσταλεί από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα έγγραφα, ηλεκτρονικά στο internship@ionio.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, υπόψη κας Μαρίας Κοντογιώργη ή με κατάθεση στη γραμματοθυρίδα του γραφείου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου
E: internship@ionio.gr

 

Διαβάστε περισσότερα..

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κύκλου Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδ. έτος 2019-20, υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» ότι κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται:

Α.  να παραλάβουν από τον Φορέα Υποδοχής, συμπληρωμένα με ημερομηνία 31/08 και υπογεγραμμένα, τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
  2. Έκθεση αξιολόγησης φορέα υποδοχής.
  3. Παρουσιολόγιο ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
  4. Το υποβληθέν αντίγραφο του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη δήλωση λήξης Πρακτικής Άσκησης.

Β. να συμπληρώσουν τα ακόλουθα έντυπα:

5. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου – Έντυπο ΙΙ Ολοκλήρωση Προγράμματος.
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599-1986, σχετικά με την μη ανακήρυξή τους σε πτυχιούχο του Τμήματος, μέχρι την 31/8/20.


Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3/9/20:

α) μέσω email, στη διεύθυνση internship@ionio.gr (σκαναρισμένα σε ένα (1) αρχείο PDF),
β) με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, υπόψη κας Μαρίας Κοντογιώργη ή με κατάθεση στη γραμματοθυρίδα του γραφείου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Διαβάστε περισσότερα..