Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς

– Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτος 2019-20, σύμφωνα με την ΠΑ/192-19/06/20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Β’ Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Πληροφορικής.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
Β’ Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

 

– Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτος 2019-20, σύμφωνα με την ΠΑ/16-08/05/20 και ΠΑ/18-12/05/20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πίνακας Κατάταξης – Τμήμα Ιστορίας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνείας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας.
Πίνακας κατάταξης – Τμήμα Μουσικών Σπουδών.
Πίνακας κατάταξης -Τμήμα Πληροφορικής.

 

 

Κατάταξη Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών & Συνεργαζόμενοι Φορείς ακαδ. έτος 2018-19

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Iστορίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών & Φορείς