Αποτελέσματα Κατάταξης Αιτούντων Φοιτητών για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης 2019

Παρατίθενται οι εισηγήσεις με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών των Τμημάτων/Σχολών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, λαμβάνοντας  υπόψη σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Κατάταξη Φοιτητών Τμήματος Μουσικών Σπουδών