Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι του 2018 την Πρακτική τους Άσκηση να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, τα οποία αναγράφονται εντός της αίτησης, στο χώρο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Κτίριο τημάτων Ιστορίας και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 1ος όροφος, Γραφείο 1.24) έως την Παρασκευή 26/5/2018.

Οι μέρες και ώρες λειτουργίας του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 10:00 – 14:00. θα βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση την αίτηση που χρειάζεστε, καθώς και κάποια βοηθητικά κείμενα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε γρήγορα την έρευνά σας για πιθανούς φορείς συνεργασίας κι επακόλουθα να μην καθυστερήσετε να καταθέσετε την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία ιστοσελίδας αφιερωμένης αποκλειστικά στην Πρακτική Άσκηση, από όπου θα μπορείτε να αντλήσετε νέα στοιχεία κι ανακοινώσεις.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεσή σας στις μέρες και ώρες συνεργασίας του.

Πέραν αυτών των ημερών και ωρών υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση internship@ionio.gr ή μήνυμα στη σελίδα “Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου” στο Facebook.

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στη διαδικασία!

Διαβάστε περισσότερα..