Προϋποθέσεις

Α) Ο/Η φοιτητής/τρια να βρίσκεται στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών του ή μεγαλύτερο.

Β) Ανάλογα το τμήμα φοίτησης υπάρχουν κατώτατα όρια στις μονάδες ECTS που οφείλει να έχει συγκεντρώσει ο/η φοιτητής/τρια.

Γ) Να μην εργάζεται κάπου κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης.

Δ) Να έχει εξασφαλισμένη στέγαση στον τόπο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει την Πρακτική του/της Άσκηση.