Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20. Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20 Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20   Εκ μέρους του Ιδρυματικά Υπευθύνου Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου