Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20.

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20
Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20

 

Εκ μέρους του Ιδρυματικά Υπευθύνου
Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου

Διαβάστε περισσότερα..