Θέσεις Πρακτικής Άσκησης από το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Οι φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων Αρχειονομείας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας – Πληροφορικής θα απασχοληθούν στους εξής τομείς:

Οργάνωση του Υπηρεσιακού Αρχείου Ψηφιοποίηση αρχείου, Καταχώριση δεδομένων Εκκαθάριση αρχείων προς καταστροφή, Εξυπηρέτηση πολιτών, δικηγόρων σε θέματα αρχείου, Οργάνωση γραφείου, Συνεργατικά εργαλεία και εφαρμογές.

—————————————————————

Ειδικά για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2021, οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν κυρίως με την εκκαθάριση συγκεκριμένων αρχείων και καταχώριση δεδομένων σε εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή, κατόπιν εκπαίδευσης από το μόνιμο προσωπικό του Ειρηνοδικείου.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής θα απασχοληθούν, επιπλέον, με την εγκατάσταση εφαρμογών στους η/υ των γραφείων για την καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας και την επιμέλεια του ιστότοπου/δημιουργία νέου.

—————————————————————

Προσφέρονται: Ευχάριστο και Καθαρό περιβάλλον εργασίας, όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας για τον Covid-19. Εργασία με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους

ΑΙΤΗΣΕΙΣ μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ – Κωδ. Group 201716

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας@ http://eircorfu.wordpress.com #eircorfu www.twitter.com/eircorfu

Διαβάστε περισσότερα..