Υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής

Εγγραφή Φορέων στο σύστημα ΑΤΛΑΣ

  • Οι φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαιδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» θα πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν θέσεις πρακτικής.
  • Επιλέγοντας το εικονίδιο του «ΑΤΛΑΣ» θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα του συστήματος, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση συνιστούμε να καλείτε στο Γραφείο Αρωγής του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», στο τηλέφωνο 215 215 7860 (κατά τις ημέρες και ώρες συνεργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00).

Ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη

  • Υπόχρεος για δήλωση του εντύπου Ε3.5 είναι ο Ιδιωτικός ή Δημόσιος Φορέας Υποδοχής (όχι ο ΕΛΚΕ).
  • Δηλώνονται α) η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (ο φορέας έχει περιθώριο να υποβάλει το έντυπο Ε3.5 για την ΕΝΑΡΞΗ της πρακτικής άσκησης μέχρι και 1 ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) και β) η λήξη ή διακοπή της Πρακτικής Άσκησης (το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη.