Διαδικασία Εγγραφής Φορέων

Οι φορείς που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου» θα πρέπει να έχουν ενεργό λογαριασμό στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ». Μέσω αυτού του συστήματος θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν θέσεις πρακτικής, τις οποίες οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν στην αίτησή τους προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Πατώντας στο εικονίδιο του «ΑΤΛΑΣ» θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα του συστήματος, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία. Για δική σας διευκόλυνση σας παραθέτουμε και σε αυτή τη σελίδα τα εγχειρίδια ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού που έχουν καταρτιστεί και αναρτηθεί στη σελίδα του «ΑΤΛΑΣ» ώστε να μπορέσετε να λύσετε όσες απορίες ανακύψουν στην αρχή του εγχειρήματός σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση πέραν των εγχειριδίων συνιστούμε να καλείτε το Γραφείο Αρωγής του Συστήματος «ΑΤΛΑΣ» στο 215 215 7860 (μέρες και ώρες συνεργασίας: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00).