Υποχρεώσεις των Φοιτητών/τριων

Υποχρεώσεις των Φοιτητών/τριων – Χρονοδιάγραμμα για την Π.Α. ακαδ. έτους 2020 – 21

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ. Μεταφερόμενοι στην αρχική σελίδα του συστήματος ΑΤΛΑΣ  και επιλέγοντας το πεδίο «Εγγραφή / Είσοδος» οι φοιτητές/τρίες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο σύστημα. Για την εγγραφή/σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ  χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στο χρόνο που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (το έντυπο της αίτησης χορηγείται από το γραφείο ΠΑ. Οι φοιτητές/τριες κατά την διαδικασία της αίτησης επιλέγουν έως 3 φορείς, με σειρά προτίμησης.