Οδηγίες για Ομαλή Πρακτική Άσκηση

  • Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι όλες οι εργάσιμες ημέρες που εμπίπτουν στο διάστημα από 01/07/2019 έως 31/08/2019.
  • Απαιτείται συνέπεια ως προς το ωράριο που έχετε συμφωνήσει με το φορέα υποδοχής.
  • Δικαιούστε πέντε (5) ημέρες αναρρωτικής άδειας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενημερώσετε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσκομίζοντας την ιατρική γνωμάτευση.
  • Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.