Εύρεση Φορέα και διαδικασία αίτησης

Η Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και των 6 τμημάτων του ιδρύματος, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών τους κι επιθυμούν να απασχοληθούν για ένα χρονικό διάστημα δύο μηνών (1η Ιουλίου – 31η Αυγούστου) σε κάποιο φορέα που θα τους προσφέρει εργασία σχετική με το αντικείμενό τους, η οποία θα λειτουργήσει και σαν προϋπηρεσία στον κλάδο τους μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

Ο πρώτος και βασικότερος περιορισμός που θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι πως δεν έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται κάπου αλλού κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης. Ακόμη δεν υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης καθώς η παρουσία του ασκούμενου στον προσφερόμενο από το φορέα χώρο είναι επιβεβλημένη κι υποχρεωτική.

Μόλις έχετε αποφασίσει οριστικά πως επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου θα πρέπει να αναζητήσετε ένα Φορέα Υποδοχής για να πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση. Η πρωταρχική σας έρευνα θα γίνει μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», για το οποίο παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στη συνέχεια. Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν πως στο σύστημα αυτό εμφανίζονται μόνο οι ενεργές θέσεις πρακτικής, δηλαδή όσες έχουν ανοίξει ήδη φορείς και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα. Θα ήταν χρήσιμο να κάνετε μια έρευνα για φορείς και εκτός του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» αλλά επιτόπου στην περιοχή που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση, ώστε να εντοπίσετε φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές αλλά δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα ή δεν έχουν ενεργοποιήσει θέσεις πρακτικής. Εφόσον βρείτε τέτοιους φορείς θα πρέπει να τους εξηγήσετε πως θα πρέπει να εγγραφούν και οι ίδιοι στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» (υπάρχουν παρόμοιες οδηγίες και για τους φορείς στην ιστοσελίδα) και να ανοίξουν όσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης επιθυμούν.

Επιστρέφοντας σε εσάς, πατώντας πάνω στο εικονίδιο «ΑΤΛΑΣ» σε αυτή τη σελίδα θα μεταφερθείτε στην αρχική σελίδα του συστήματος για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής σας και αναζήτησης εγγεγραμμένων φορέων. Πρώτη σας ενέργεια είναι να επιλέξετε το πεδίο «Εγγραφή / Είσοδος» από την αρχική σελίδα όπως φαίνεται στο παράδειγμα:

 

Στη συνέχεια επιλέγετε από τη στήλη «Είσοδος» το πεδίο «Προπτυχιακός Φοιτητής», όπως βλέπετε στο παράδειγμα:

Επιλέγετε έπειτα το «Ιόνιο Πανεπιστήμιο» ως ίδρυμα και εισάγετε το username και τον κωδικό που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στις σελίδες του πανεπιστημίου:

Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε σε κάποια βήματα τα υπάρχοντα στοιχεία σας καθώς και να προσθέσετε κάποια νέα. Μόλις ολοκληρώσετε αυτή τη διαδικασία θα είστε πλέον έτοιμοι να αναζητήσετε Φορέα Συνεργασίας. Επιλέγετε από τη νέα σελίδα το tab «Αναζήτηση θέσεων» και διαλέγετε τις παραμέτρους με βάση τις οποίες μπορείτε να κάνετε αναζήτηση:

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τις γεωγραφικές παραμέτρους για να περιορίσετε την αναζήτηση στην πόλη που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική σας Άσκηση καθώς το ίδιο το σύστημα φροντίζει να σας δείχνει μόνο τις θέσεις Πρακτικής που αφορούν στο εκάστοτε τμήμα σας:

Μόλις επιλέξετε τις παραμέτρους σας θα μπορέσετε να δείτε τις ενεργές θέσεις Πρακτικής Άσκησης, να τις περιεργαστείτε καθώς και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με τον εκάστοτε Φορέα για να έρθετε σε απευθείας επαφή μαζί τους και να συζητήσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας σας.

Μόλις ο φοιτητής έχει καταλήξει σε έναν φορέα (και έναν εναλλακτικό για σιγουριά) είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αίτησης Πρακτικής Άσκησης. Από την ιστοσελίδα κατεβάζει το αρχείο της αίτησης για Πρακτική Άσκηση, το εκτυπώνει και το συμπληρώνει πλήρως ακολουθώντας τις οδηγίες που το συνοδεύουν. Κατόπιν συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ακολουθώντας ξανά τις οδηγίες που δίνονται ηλεκτρονικά και τέλος έρχεται (ο ίδιος ή κάποιο άτομο με επίσημη εξουσιοδότηση) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου για να καταθέσει την αίτηση και τα δικαιολογητικά του. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο χρονικό περιθώριο που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την υποβολή των αιτήσεων καθώς οποιαδήποτε εκπρόθεσμη αίτηση είναι αυτομάτως άκυρη. Τέλος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν στο νου τους πως ο φορέας ή οι φορείς που θα δηλώσουν στην αίτησή τους δεν αποτελούν παρά προτάσεις. Είναι πιθανό να αναγκαστούν (πάντα σε συνεννόηση μαζί τους) να επιλέξουν κάποιον άλλο φορέα καθώς υπάρχουν διάφορα κριτήρια και περιορισμοί που ο κάθε επιστημονικός υπεύθυνος που κάνει τις επιλογές φοιτητών πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του.

Μετά το πέρας του διαστήματος για υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στους επιστημονικούς υπεύθυνους, οι οποίοι, αφού συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία, προχωρούν στην επιλογή των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση. Τα ονόματα των επιλαχόντων φοιτητών ανακοινώνονται κατόπιν με τη μορφή λίστας. Υπενθυμίζεται πως η αίτηση ενός φοιτητή δε σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή του ίδιου ή του φορέα του. Μετά την ανακοίνωση των λιστών οι φοιτητές αναμένουν ανακοίνωση που να τους καλεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ώστε να παραλάβουν τα συμφωνητικά συνεργασίας τους και να ξεκινήσουν επίσημα την Πρακτική τους Άσκηση.