Πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου»

 

  • Η Πρακτική Άσκηση είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Σπουδών των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος. Εντάσσεται στα ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο ΣΤ ‘ εξάμηνο σπουδών και πάνω, προκειμένου να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα, ώστε ερχόμενοι σε επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους, σε οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, να έχουν το μέγιστο όφελος.

  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, (ΕΣΠΑ 2014-2020)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους, καλύπτοντας την αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών/τριών και την ασφαλιστική τους εισφορά, μηνιαίως. Η αμοιβή εκταμιεύεται μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης.

  • Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές/τριες να ασκηθούν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, πραγματοποιώντας την Πρακτική τους Άσκηση σε Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, εκτός Πανεπιστημίου. Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πόλη της Χώρας. Διευκρινίζεται ότι το Πρόγραμμα δεν καλύπτει έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ο φοιτητής/τρια δεν μπορεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε συγγενικό πρόσωπο. Η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου, κάθε έτους. Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης είναι όλες οι εργάσιμες ημέρες που εμπίπτουν στο διάστημα από 01/07 έως 31/08. Η Πρακτική Άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης. Αφορά στη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας, υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικά Υπευθύνου.

  • Το πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» δεν σχετίζεται με άλλους τρόπους πρακτικής άσκησης που μπορεί να πραγματοποιήσει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της. Συνεπώς, εάν κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση με άλλο τρόπο μπορεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και μέσω του Προγράμματος «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου», αλλά μόνο μία φορά.

  • Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους στονΟδηγό Πρακτικής Άσκησης.

Facebook: https://www.facebook.com/edulll/
Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi