Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Τμήμα Ιστορίας: Σβέρκος Ηλίας.

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Στάμου Σοφία.

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας: Λίβας Σωτήριος.

Τμήμα Πληροφορικής: Ανδρόνικος Θεόδωρος.

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας: Λουφόπουλος Απόστολος, Παναγόπουλος Μιχάλης, Βαλιανάτος Θωμάς.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Γιαννέλος Δημήτριος, Διονυσίου Ζωή.