Επιστημονικά Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Ιστορίας: Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Καπετάνιος

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας:Καθηγητής Σωτήριος Λίβας

Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Στάμου

Τμήμα Πληροφορικής: Επίκουρος Καθηγητής Χριστόφορος Νταντογιάν

Τμήμα Τεχνών Ήχου και ΕικόναςΑναπληρωτής Καθηγητής Απόστολος Λουφόπουλος

Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθηνά Φυτίκα

Τμήμα Τουρισμού: Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Καράμπελα , Επίκουρος Καθηγητής Μιλτιάδης Μπότσης

 

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».