Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Πρακτική Άσκηση 2019-20

Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 20

Εγχειρίδιο Οδηγιών ΠΑ 2019-20

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης

Τμήμα Ιστορίας:
Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Καπετάνιος
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας:
Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Στάμου.
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας:
Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Λίβας.
Τμήμα Πληροφορικής:
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Ανδρόνικος.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας:
Μον. Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λουφόπουλος.
Τμήμα Μουσικών Σπουδών:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου.

Διαβάστε περισσότερα..