Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κύκλου Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδ. έτος 2019-20, υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» ότι κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται:

Α.  να παραλάβουν από τον Φορέα Υποδοχής, συμπληρωμένα με ημερομηνία 31/08 και υπογεγραμμένα, τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
  2. Έκθεση αξιολόγησης φορέα υποδοχής.
  3. Παρουσιολόγιο ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
  4. Το υποβληθέν αντίγραφο του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη δήλωση λήξης Πρακτικής Άσκησης.

Β. να συμπληρώσουν τα ακόλουθα έντυπα:

5. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου – Έντυπο ΙΙ Ολοκλήρωση Προγράμματος.
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599-1986, σχετικά με την μη ανακήρυξή τους σε πτυχιούχο του Τμήματος, μέχρι την 31/8/20.


Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3/9/20:

α) μέσω email, στη διεύθυνση internship@ionio.gr (σκαναρισμένα σε ένα (1) αρχείο PDF),
β) με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, υπόψη κας Μαρίας Κοντογιώργη ή με κατάθεση στη γραμματοθυρίδα του γραφείου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Διαβάστε περισσότερα..