Διατμηματική ενημερωτική εκδήλωση για την Πρακτική Άσκηση

Meeting link:
https://teleconferenceionio.webex.com/teleconferenceionio/j.php?MTID=m507439b7517919f1a10fcb8bc09d00b1

Meeting number
: 137 478 9712
Password: Em8xucVS4y9

 

Διαβάστε περισσότερα..