ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτικη΄Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκαπαίδευσης ΙΠ για το Ακαδ. έτος 2022-2023»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-2023» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πληροφορικής, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τουρισμού, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη διενέργεια δίμηνης (και τρίμηνης για το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας) Πρακτικής Άσκησης, στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 05/05/2023.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω αποστολής μηνύματος από τον ακαδημαϊκό λογαριασμό που διατίθεται στην κοινότητα των χρηστών του Ιονίου Πανεπιστημίου, μέσω της υπηρεσίας WebMail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση internship@ionio.gr, στο διάστημα από τη 12η ώρα της 7ης Απριλίου 2023 μέχρι και την 24η ώρα της 5ης Μαΐου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και Φορείς Υποδοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο ΠΑ ΙΠ, στο τηλέφωνο: 26610 87306 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 13.00 – 15.00) ή -κατά προτίμηση- στο email: internship@ionio.gr.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΠ 2023

 

Διαβάστε περισσότερα..