Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, όπως αποστείλουν το έντυπο στο email: internship@ionio.gr, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07/08/20.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π.