Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Υποστήριξη Φοιτητών

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί για την υποστήριξη των φοιτητών και του κοινού, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 13.30 – 15.00

 Θέση εργασίας σε εταιρεία yachting

Η International Yacht Company (IYC) αναζητά προσωπικό για μερική απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση αγγλικών, web page, web advertising, office support on computer filing and management.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Yannis Stratis, Gouvia Marina, Corfu  Greece.
Τηλ. +30 26610 90319, +30 694 8379262
E-mail: ys@iyc.com

Διαβάστε περισσότερα..

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών έτους 2019

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης διοργανώνει διατμηματική εκδήλωση στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κύκλου του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16/10/2019 στο Αμφιθέατρο «Νίκος Σβορώνος» του Πανεπιστημίου (Κτήριο Τμ. Ιστορίας – Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας), ώρα 18.00 – 20.00 και είναι ανοικτή στο κοινό.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση (μπουφές).

ΠPAKTIKH AΣKHΣH 2019 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

Με εκτίμηση,
Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι. Π.

Διαβάστε περισσότερα..

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώνεται  ότι για την επιτυχή διενέργεια της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων Ασκούμενου Φοιτητή.
  Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια. Η συμπλήρωση συνιστάται να γίνει 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ πριν τη λήξη της πρακτικής άσκησης ή και αργότερα, ώστε η «Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων»  που ζητείται στο ερωτηματολόγιο να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.
 1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
  Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης. Η ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης πρέπει να συμπίπτει με την τελευταία ημέρα της σύμβασης.
 1. Έκθεση αξιολόγησης από τον Φορέα Υποδοχής.
  Συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής. Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στον φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
 1. Παρουσιολόγιο Ασκούμενου Φοιτητή.
  Υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια και από τον επόπτη του Φορέα Υποδοχής, για όλες τις εργάσιμες ημέρες που εμπίπτουν στο διάστημα από 01/07/2019 έως 31/08/2019.
 1. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου.
  Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια, κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Ως ημερομηνία λήξης συμμετοχής στο Πρόγραμμα θεωρείται η ημερομηνία λήξης της  σύμβασης.

 

Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φοιτητών/τριών και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αναγκαία η ενυπόγραφη συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή των ανωτέρω εγγράφων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, από 2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών.

 

                                                                                                    Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 

Παράδοση Εγγράφων Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα..

Επικοινωνία φοιτητών με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραμείνει κλειστό από 6 έως 22 Αυγούστου 2019. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο http://dasta.ionio.gr/internship/ και να ελέγχουν συστηματικά τα e-mail τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας, είτε με email στο internship@ionio.gr, είτε με μήνυμα στο Facebook: https://www.facebook.com/716561585071319/.

 

 

                                              Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

                                                      Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π.

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Διαβάστε περισσότερα..