Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Οδηγίες προς τους φορείς υποδοχής Πρακτικής Άσκησης για την ενημέρωση του ΠΣ Εργάνη

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι υποχρεωτική η υποβολή του εντύπου Ε3.5 – Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Η υποβολή του ειδικού εντύπου λήξης της ΠΑ πραγματοποιείται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη  της ΠΑ (ΦΕΚ Β’ 3520/ 2019).  Στη συνέχεια, το έντυπο Ε3.5./Διακοπή/Λήξη θα πρέπει να αποσταλεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής της ΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@ionio.gr.

Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

  • Ιστότοπος: https://eservices.yeka.gr/(S(vt5rbyp3chjjux31d05fiqv5))/login.aspx
  • Στο μενού: Ειδικά Έντυπα, Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Εισαγωγή, έντυπο Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ.
  • Εισάγετε το ΑΦΜ του φοιτητή, την ημερομηνία υποβολής του αρχικού εντύπου έναρξης και τον αριθμό Πρωτοκόλλου του αρχικού εντύπου έναρξης.
  • Στο πεδίο «Ημερομηνία Διακοπής» εισάγετε την ημερομηνία 30/09/2023 και στο πεδίο «Αιτιολογία Διακοπής» επιλέγετε «Λήξη».
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!
Facebook: https://www.facebook.com/edulll Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi

Διαβάστε περισσότερα..

Δικαιολογητικά επικύρωσης Β’ κύκλου Πρακτικής Άσκησης (διάστημα υλοποίησης Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2023)

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Β’ κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-2023, ενημερώνουμε τους φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ότι κατά την ολοκλήρωση της ΠΑ χρειάζεται:

Α.  Να παραδώσουν στον Φορέα Υποδοχής και να παραλάβουν, συμπληρωμένα με ημερομηνία 30/09/2023 και υπογεγραμμένα, τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης
  2. Έκθεση αξιολόγησης Φορέα Υποδοχής ΠΑ
  3. Παρουσιολόγιο Πρακτικής Άσκησης 2023*

Β. Να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα ακόλουθα έντυπα:
4. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου φοιτητή
5. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου – Ένυπο  ΙΙ Ολοκλήρωση Προγράμματος

* Το παρουσιολόγιο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής της ΠΑ και από τον ασκούμενο!
Σημαντική σημείωση: Με την ολοκλήρωση της ΠΑ είναι υποχρεωτική η υποβολή του εντύπου Ε3.5 – Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Η υποβολή του ειδικού εντύπου λήξης της ΠΑ πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο/στέλεχος του Φορέα Υποδοχής της ΠΑ, το αργότερο, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη  της ΠΑ.  Στη συνέχεια, το έντυπο Ε3.5./Διακοπή/Λήξη αποστέλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής της ΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@ionio.gr. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε με τον υπεύθυνο ΠΑ στον Φορέα Υποδοχής ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες (δηλ. αναγγελία Πρόσληψης – Καταγγελία Σύμβασης/Απόλυση στο ΠΣ Εργάνη & αποστολή των εντύπων Έναρξης – Λήξης ΠΑ στο internship@ionio.gr), καθώς στην αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ δύναται να αποδοθεί η αμοιβή σας και να αναγνωριστεί η Πρακτική σας Άσκηση).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός από τα έντυπα Ε3.5 του ΠΣ Εργάνη) θα πρέπει να κατατεθούν από τον/τη φοιτητή/τρια στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, με τους ακόλουθους δύο (2) τρόπους:

α) μέσω email στη διεύθυνση internship@ionio.gr (σκαναρισμένα σε ένα (1) αρχείο PDF), με θέμα το επώνυμο του φοιτητή και το Τμήμα φοίτησης, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 05/10/2023.
β) με απλή ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα (για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, υπόψη Μ. Κοντογιώργη) ή με κατάθεση στη γραμματοθυρίδα του γραφείου (κτίριο ΤΙΣ-ΤΑΒΜ, Α’ όροφος), μέχρι την Παρασκευή 13/10/2023

Facebook: https://www.facebook.com/edulll
Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi

Διαβάστε περισσότερα..

Ώρες συνεργασίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, για την εβδομάδα από 25/09/2023 έως 29/09/2023

Το πρόγραμμα λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την υποστήριξη των φοιτητών και του κοινού, για την εβδομάδα από 25/09/2023 έως 29/09/2023, διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 12.30 – 13.30
Τετάρτη 12.30 – 13.30       
Παρασκευή 12.30 – 13.30

T: 26610 87306
W: http://dasta.ionio.gr/internship/.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Διαβάστε περισσότερα..

Πρακτική Άσκηση στον Όμιλο εταιριών ΟΤΕ

Θέσεις για πρακτική άσκηση στην Αθήνα ή και στην υπόλοιπη Ελλάδα για τους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Αναζητήστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν στο practiceinote.gr. Τ: (+30) 2106110567, E: pstampoulis@ote.gr

 

 

Διαβάστε περισσότερα..

Ώρες συνεργασίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, για την εβδομάδα από 18/09/2023 έως 22/09/2023

Το πρόγραμμα λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για την υποστήριξη των φοιτητών και του κοινού, για την εβδομάδα από 18/09/2023 έως 22/09/2023, διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 12.30 – 13.30
Τετάρτη 12.30 – 13.30       
Παρασκευή 12.30 – 13.30

T: 26610 87306
W: http://dasta.ionio.gr/internship/.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Διαβάστε περισσότερα..