Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Λίστες Κατάταξης Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση 2018

Ανακοινώνονται οι λίστες κατάταξης (βάσει αριθμού μητρώου) των φοιτητών των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, όσον αφορά στην Πρακτική Άσκηση Ιουλίου – Αυγούστου 2018. Με κόκκινη ένδειξη στη λίστα σημειώνεται ένας φοιτητής/φοιτήτρια, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Λίστες επιλαχόντων ανά τμήμα.

Διαβάστε περισσότερα..

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2018, ότι δίδεται παράταση έως ΚΑΙ την Τρίτη 5.6.2018 για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Υπενθυμίζουμε πως όλοι οι φοιτητές εκτός από την αίτηση ΠΛΗΡΩΣ συμπληρωμένη και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα, θα πρέπει να έχουν εκτυπωμένα τα εξής δικαιολογητικά (σε φωτοτυπία):

1. Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (το Α.Μ. ΙΚΑ όπου επάνω του αναγράφεται και το ΑΜΚΑ σας)
2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ (το βγάζετε από την εφορία) ή Printscreen από τη σελίδα σας στο taxisnet όπου αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμό σας
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας (να αναγράφεται το IBAN και να είστε πρώτο όνομα ή μοναδικός δικαιούχος).


Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2018, ότι δίδεται παράταση έως την 31.5.2018 (ημέρα Πέμπτη) για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Υπενθυμίζουμε πως όλοι οι φοιτητές εκτός από την αίτηση ΠΛΗΡΩΣ συμπληρωμένη και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ελληνικά γράμματα, θα πρέπει να έχουν εκτυπωμένα τα εξής δικαιολογητικά (σε φωτοτυπία):

1. Βεβαίωση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου (το Α.Μ. ΙΚΑ όπου επάνω του αναγράφεται και το ΑΜΚΑ σας)
2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ (το βγάζετε από την εφορία) ή Printscreen από τη σελίδα σας στο taxisnet όπου αναγράφεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμό σας
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
4. Πρώτη σελίδα βιβλιαρίου οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας (να αναγράφεται το IBAN και να είστε πρώτο όνομα ή μοναδικός δικαιούχος).


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι του 2018 την Πρακτική τους Άσκηση να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών, τα οποία αναγράφονται εντός της αίτησης, στο χώρο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Κτίριο τημάτων Ιστορίας και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, 1ος όροφος, Γραφείο 1.24) έως την Παρασκευή 26/5/2018.

Οι μέρες και ώρες λειτουργίας του Γραφείου είναι οι ακόλουθες: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, 10:00 – 14:00. θα βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση την αίτηση που χρειάζεστε, καθώς και κάποια βοηθητικά κείμενα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε γρήγορα την έρευνά σας για πιθανούς φορείς συνεργασίας κι επακόλουθα να μην καθυστερήσετε να καταθέσετε την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία ιστοσελίδας αφιερωμένης αποκλειστικά στην Πρακτική Άσκηση, από όπου θα μπορείτε να αντλήσετε νέα στοιχεία κι ανακοινώσεις.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεσή σας στις μέρες και ώρες συνεργασίας του.

Πέραν αυτών των ημερών και ωρών υπενθυμίζουμε πως μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση internship@ionio.gr ή μήνυμα στη σελίδα “Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου” στο Facebook.

Αίτηση για Πρακτική Άσκηση

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στη διαδικασία!

Διαβάστε περισσότερα..