Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία φοιτητών με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραμείνει κλειστό από 6 έως 22 Αυγούστου 2019. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο http://dasta.ionio.gr/internship/ και να ελέγχουν συστηματικά τα e-mail τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας, είτε με email στο internship@ionio.gr, είτε με μήνυμα στο Facebook: https://www.facebook.com/716561585071319/.

 

 

                                              Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

                                                      Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι.Π.

 

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Διαβάστε περισσότερα..


Ώρες λειτουργίας του γραφείου Πρακτικής Άσκησης (για την εβδομάδα 15-19/7/2019)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι για την τρέχουσα εβδομάδα το γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα εξυπηρετήσει, ως εξής:

Τρίτη 16/7/2019 : 13.00 – 15.00

Παρασκευή 19/7/2019 : 13.00 – 16.00 (αντί Πέμπτης 18/7/2019)

 

                                                                                                 Από το Γραφείο Πρακτικής ΆσκησηςΠρωτόκολλα Συνεργασίας για Πρακτική Άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Ιονίου Πανεπιστημίου με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου όπως προσέλθουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ώστε να καταθέσουν Απογραφικό Δελτίο Εισόδου και να παραλάβουν «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» για τη διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης. Η παραλαβή των συμφωνητικών πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των φοιτητών.

Μ2016086        Β2012116         ΤΧ2013074         Ξ2015032        Π2016061
Μ2014028        Β2016021        ΤΧ2010049        Ξ2012234         Π2015020
Μ2015070        Β2016089
Μ2015003

 

Επισημαίνεται ότι τα πρωτόκολλα συνεργασίας χορηγούνται στους φοιτητές σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα είναι απαραίτητο να επιστραφεί στο γραφείο μας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα Υποδοχής, με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα», μέχρι τις 10 Ιουλίου 2019.

 

Πρωτόκολλα Συνεργασίας για Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα..