Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Υποστήριξη Φοιτητών & Φορέων

Το γραφείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και του κοινού, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 13.30 – 15.00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 26610 87306 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@ionio.gr .

Διαβάστε περισσότερα..

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20.

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20
Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-20

 

Εκ μέρους του Ιδρυματικά Υπευθύνου
Καθηγητή Αθανάσιου Ευσταθίου

Διαβάστε περισσότερα..

Οδηγία προς τους φοιτητές

Τα αιτήματα που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση internship@ionio.gr θα γίνονται δεκτά, μόνο εφόσον αποστέλλονται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή.


Αναζήτηση – Επιλογή Φορέα Υποδοχής

Διευκρινίζεται στους φοιτήτριες ότι μπορούν να αναζητήσουν και να επιλέξουν τον κατάλληλο Φορέα Υποδοχής έπειτα από επικοινωνία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος φοίτησής τους: Στοιχεία επικοινωνίας με τους Επιστημονικά Υπευθύνους Πρακτικής Άσκησης.

Οι Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου.» θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Το σύστημα αυτό αποτελεί μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους Φορείς που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων Πρακτικής Άσκησης, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή από τα Ιδρύματα.

 

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου

 

 

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2019-20 (Tμήμα Πληροφορικής)

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2020. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 25/5/20. Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2019-20.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση 2019-20

Περίοδος δηλώσεων: 14 μέχρι 25 Μαΐου 2020

Διαβάστε περισσότερα..

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής ακαδ. έτους 2019-20

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής ότι οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τη διενέργεια Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου