Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Α’ Παραδοτέα Πρακτικής Άσκησης – Ευγενική Υπενθύμιση!

– Παρακαλούμε τους φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά, όπως αποστείλουν τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 31/07/2022, ως εξής:

α) το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας (σε δύο αντίτυπα), στη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Ι.Θεοτόκη 72 49132 Κέρκυρα.
β) i) Απογραφικό Δελτίο Εισόδου και ii) το έντυπο Ε3.5 δήλωσης του ΠΣ Εργάνη (σε συνεννόηση με τον επόπτη πρακτικής άσκησης στον φορέα υποδοχής), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: internship@ionio.gr.

Υπενθυμίζεται ότι υποβολή των δικαιολογητικών τα οποία ζητούνται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική!  Στην περίπτωση που δεν κατατίθενται τα απαραίτητα έγγραφα εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος, δεν θα μπορέσει να αποδοθεί η αμοιβή της πρακτικής άσκησης  στον εκάστοτε ασκούμενο.

– Παρακαλούμε, επίσης, τους ασκουμένους όπως ελέγχουν τακτικά τον ιδρυματικό λογαριασμό τους email.


Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας !
Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου

 

 

Διαβάστε περισσότερα..


Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρεία AMHES PHARMA

Η AMHES PHARMA www.amhes.com προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που έχουν ως αντικείμενο σπουδών τους τις κάτωθι επιστήμες:
·  Τεχνολογία Τροφίμων
· Ιατρικά Εργαστηρίων
· Λογιστική
· Marketing & Διαφήμιση
· Διοίκηση Επιχειρήσεωνγια τα παρακάτω τμήματα:
* Λογιστηρίου / Accounting trainee
* Marketing & Επικοινωνία / Marketing trainee
* ∆ιοικητικές Υπηρεσίες

Παρέχονται:
* Σύγχρονο και νεανικό εργασιακό περιβάλλον
* Πραγματική εμπειρία και εκπαίδευση
* Προοπτικές εξέλιξης
* Πλήρης και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή
* Συστατική επιστολή

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα «Πρακτική Άσκηση»  στο info@amhes.com ήμπορούν να καλέσουν στο 2110 123 575.

Διαβάστε περισσότερα..

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές ΤΑΒΜ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

 Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής  παρέχει θέσεις Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, με αντικείμενα: την καταγραφή αρχειακού υλικού , την αρχειακή περιγραφή και την ψηφιοποίηση αρχείου.

Βρείτε εδώ  όλα τα σχετικά στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στο ΑΤΛΑΣ.

Πληροφορίες: Σιάσου Σοφία.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2132031012
Δ/νση : Τσόχα 5 Αμπελόκηποι

 

Διαβάστε περισσότερα..

Πρακτική Άσκηση φοιτητών Ιονίου Πανεπιστημίου στο αρχείο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Το αρχείο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Υπουργείο Εργασίας) έχει δημοσιεύσει στο  Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ θέσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες: Αναστασία Δικοπούλου, Αρχειονόμος, ΜΒΑ, Προϊσταμένη Τμήματος Εποπτείας Ενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων, Γενικά Αρχεία του Κράτους

Τηλ.: 2106782224
Email: adikopoulou@gak.gr