Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Μεταδιδακτορική έρευνα

Mεταδιδακτορική έρευνα  με στόχο τη διερεύνηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας των φοιτητών στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο link https://myweb.uoi.gr/olgatzaf/questionaire.html θα βρείτε λεπτομέρειες για την έρευνα καθώς και το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο ζητείται να συμπληρωθεί από φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο έτος και πάνω. 

Διαβάστε περισσότερα..

Οδηγίες προς τους φορείς για τη δήλωση λήξης πρακτικής άσκησης στο ΠΣ Εργάνη

Οδηγίες:

  • Ιστότοπος: https://eservices.yeka.gr/(S(vt5rbyp3chjjux31d05fiqv5))/login.aspx
  • Στο μενού Ειδικά Έντυπα, Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Εισαγωγή, έντυπο Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ.
  • Εισάγετε το ΑΦΜ του φοιτητή, την ημερομηνία υποβολής του αρχικού εντύπου έναρξης και τον αριθμό Πρωτοκόλλου του αρχικού εντύπου έναρξης.
  • Στο πεδίο «Ημερομηνία Διακοπής» εισάγετε την ημερομηνία «31/8/2020» και στο πεδίο «Αιτιολογία Διακοπής» επιλέγετε «Λήξη».

Το έντυπο υποβάλλεται από την Δευτέρα, 31/08. Η προθεσμία υποβολής είναι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες.

Στη συνέχεια, το Ε3.5./Διακοπή/Λήξη για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια θα πρέπει να μας αποσταλεί από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, μαζί με τα υπόλοιπα παραδοτέα έγγραφα, ηλεκτρονικά στο internship@ionio.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, υπόψη κας Μαρίας Κοντογιώργη ή με κατάθεση στη γραμματοθυρίδα του γραφείου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου
E: internship@ionio.gr

 

Διαβάστε περισσότερα..

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κύκλου Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, για το ακαδ. έτος 2019-20, υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» ότι κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται:

Α.  να παραλάβουν από τον Φορέα Υποδοχής, συμπληρωμένα με ημερομηνία 31/08 και υπογεγραμμένα, τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης.
  2. Έκθεση αξιολόγησης φορέα υποδοχής.
  3. Παρουσιολόγιο ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
  4. Το υποβληθέν αντίγραφο του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τη δήλωση λήξης Πρακτικής Άσκησης.

Β. να συμπληρώσουν τα ακόλουθα έντυπα:

5. Έκθεση πεπραγμένων ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.
6. Απογραφικό Δελτίο Εξόδου – Έντυπο ΙΙ Ολοκλήρωση Προγράμματος.
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599-1986, σχετικά με την μη ανακήρυξή τους σε πτυχιούχο του Τμήματος, μέχρι την 31/8/20.


Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3/9/20:

α) μέσω email, στη διεύθυνση internship@ionio.gr (σκαναρισμένα σε ένα (1) αρχείο PDF),
β) με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα, υπόψη κας Μαρίας Κοντογιώργη ή με κατάθεση στη γραμματοθυρίδα του γραφείου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Διαβάστε περισσότερα..