Αρχική

  • Οδηγίες για Ομαλή Πρακτική Άσκηση

Καλωσήρθατε στην σελίδα Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην ουσιαστικότερη σύνδεση του Ιονίου Πανεπιστημίου με το χώρο του εργασιακού στίβου και συνδράμει καταλυτικά στην εμπέδωση των θεωρητικών και τεχνολογικών γνώσεων των φοιτητών μέσω της εφαρμογής τους στην πράξη, στην εξοικείωση των φοιτητών με την πραγματικότητα ενός εργασιακού περιβάλλοντος και στην αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών μέσα από ένα υγιές περιβάλλον ανάπτυξης των ικανοτήτων τους.

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με τις διαδικασίες και τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία αφορούν την Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει (ή ολοκληρώνετε) το Στ’ Εξάμηνο Σπουδών σας έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου για το διάστημα 1η Ιουλίου – 31 Αυγούστου. Μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ (αλλά και μετά από προσωπική έρευνα) πρέπει να αναζητήσετε φορέα συνεργασίας και εν συνεχεία να καταθέσετε ενυπόγραφη την αίτηση που παρατίθεται στη συνέχεια.

Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις θα ακολουθήσει η επιλογή των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση από τους επιστημονικούς υπεύθυνους κάθε τμήματος ξεχωριστά. Έπειτα οι φοιτητές που θα επιλεγούν οφείλουν να προσέλθουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για να παραλάβουν τα συμφωνητικά τους και να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.

Εδώ θα βρείτε τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες για την εκπόνηση της Πρακτικής σας Άσκησης.