Αρχική

Η Πρακτική Άσκηση του Ιδρύματος υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδ. έτος 2022-23». Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

Ιδρυματικά Υπεύθυνος Προγράμματος:
Μανόλης Δρακάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Τ: 26610 87408
T: 6976720500
E: mdrakakis@ionio.gr

Facebook: https://www.facebook.com/edulll Twitter: https://twitter.com/e_ekpaideusi